Belastingbetaler draait te vaak op voor kosten die vervuiler moet betalen

Ook al is het principe "de vervuiler betaalt" een van de uitgangspunten van het Europese milieubeleid, toch komt het nog al te vaak voor dat het uiteindelijk de belastingbetaler is die moet opdraaien voor de milieuschade die wordt veroorzaakt. Dat stelt de Europese Rekenkamer vast in een nieuw rapport.

Milieuverontreiniging brengt in de Europese Unie aanzienlijke kosten met zich mee. Zo zouden er mogelijk bijna drie miljoen locaties verontreinigd zijn, vooral als gevolg van industriële activiteiten en afvalverwerking en -verwijdering. Zes op de tien rivieren, meren en andere oppervlaktewateren verkeren niet in een goede chemische en ecologische toestand. De vegetatie en ecosystemen worden ook door luchtverontreiniging aangetast. Het zijn de vervuilers zelf die zouden moeten opdraaien voor die schade en verontreiniging die ze veroorzaken, maar al te vaak moeten de belastingbetalers ervoor opdraaien, blijkt uit het verslag van de Rekenkamer.

De meeste lidstaten stellen de industrie nog steeds niet aansprakelijk wanneer de emissies die ze veroorzaken, maar waar ze wel de toestemming voor hebben, milieuschade berokkenen. Een specifiek probleem is dat in de richtlijn over industriële emissies niet bepaald is dat de industrie de kosten moet dragen van de impact van de zogenaamde restverontreiniging, die oplopen tot honderden miljarden euro's.

Een andere reden waarom overheden vaak financieel moeten tussenkomen, is omdat de verontreiniging van locaties soms zo lang geleden heeft plaatsgevonden dat de vervuilers niet meer bestaan, niet meer kunnen worden geïdentificeerd of niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook is het vaak zo dat saneringskosten door de belastingbetaler moeten worden opgehoest wanneer bedrijven niet over voldoende financiële zekerheid, beschikken, zoals een verzekering tegen milieuaansprakelijkheid. Op EU-niveau zijn zulke garanties niet verplicht en slechts acht landen eisen financiële zekerheid voor bepaalde milieuverplichtingen. België staat niet in dat lijstje.

Meest gelezen