Radio 2

Vernatting vallei van de Zwarte Beek in Lummen zorgt voor onrust: "We vrezen dat onze kelders onder water zullen lopen"

Inwoners van Meldert, een deelgemeente van Lummen, zijn ongerust over de vernatting van de vallei van de Zwarte Beek. Ze vrezen ervoor dat het grondwater daardoor gaat stijgen en kelders onder water gaan lopen.

Inwoners kregen van de gemeente een aangetekend schrijven om eventueel bezwaar aan te tekenen, tegen het onderwater zetten van de zwartebeekvallei. Met de wateroverlast van de afgelopen dagen zijn buurtbewoners er niet gerust in en vrezen dat door het stijgende grondwater kelders onder water zullen gaan lopen.

Met het natzetten van veen kunnen we pieken van extreme droogte en wateroverlast opvangen

Christophe van Acker

Nochtans is het juist een oplossing voor wateroverlast. In de grond zit kostbaar en uniek veen, verspreid over zo'n 750 hectare. "De structuur van de waterwegen kunnen de stortvloed van regen niet meer aan. En de oplossing zit volgens ons in het veen dat dienst doet als een spons", zegt Christophe van Acker die het gebied er als geen ander kent en mee verantwoordelijk is voor het beleidsplan. "Als we die spons terug kunnen natzetten, dan kunnen we net daardoor wateroverlast in piekperiodes van zomerregenbuien, als in periodes van extreme droogte opvangen in die spons." 

Het beleidsplan vraagt sowieso eerst om meer onderzoek: "Mensen moeten kunnen gerust gesteld worden, en indien nodig moet er gekeken worden waar er zich eventueel risico's kunnen voordoen", zegt van Acker. In december volgt nog een infomoment voor buurtbewoners en landbouwers over het belang van het veen en de vele voordelen ervan.

Meest gelezen