© Zoonar.com/DAVID HERRAEZ CALZADA - creative.belgaimage.be

UZ Leuven onderzoekt systeem dat hulpverleners waarschuwt als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt

Het Universitair Ziekenhuis van Leuven werkt aan een systeem dat onder andere dokters en verpleegkundigen waarschuwt als er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Zo is iemand met medische kennis sneller ter plaatse en kunnen mensen met een hartaanval sneller gereanimeerd worden. Dat kan de overlevingskansen van die persoon verdubbelen en in sommige gevallen verdrievoudigen.

De overlevingskans na een hartstilstand in België is vandaag lager dan 10 procent. In andere Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland, Denemarken en de UK, is het overlevingscijfer na een hartstilstand een pak hoger, tot zelfs 40 procent.  

Om de overlevingskans te vergroten is het belangrijk om een hartstilstand de herkennen en snel in actie te komen. Ook is het essentieel om opgeleide hulpverleners en professionele hulpdiensten snel bij het slachtoffer te krijgen. 

Om ter plaatse snel eerste hulp te verlenen, kan men werken met burgerhulpverleners of medical first responders. Dat zijn vaak zorgverleners die ook buiten de werkuren beschikbaar zijn, maar ook mensen met een speciale opleiding kunnen burgerhulpverlener zijn. Zij krijgen dan een melding als er zich in de buurt een slachtoffer bevindt. Zo kunnen ze die eerste belangrijke hulp toedienen. 

Sneller ter plaatse

De normale interventie van een ziekenwagen of een mug is tussen de 10 en 15 minuten. De bedoeling van burgerhulpverlening is om de periode dat er bij een hartstilstand geen hulp wordt verleend, in te korten. 

“Het systeem start pas op als de 112 wordt verwittigd”, zegt dokter Marc Sabbe van het UZ Leuven. “De 112 stuurt de ziekenwagen, en in geval van een hartstilstand ook een mug uit. De centrale kan dan zien of er iemand met een kwalificatie van medical first responder binnen een straal van 300 meter aanwezig is. Als dat het geval is, kunnen ze die persoon een bericht sturen. De medical first responder kan dan reageren of die al dan niet ter plaatse kan gaan. Daarna krijgt die de informatie waarover het gaat en waar het zich voordoet om zich zo onmiddellijk ter plaatse begeven.”  

Burgerhulpverlening kan levens redden

Een dergelijk systeem bestaat al in andere landen, waaronder Nederland en Duitsland. In ons land bestaan er al een aantal lokale projecten van burgerhulpverlening, maar de overheid wil bekijken of dit in het hele systeem van de 112 geïmplementeerd kan worden. Ze gaf daarvoor de opdracht aan het UZ Leuven.

“Wij onderzoeken of dat over het hele grondgebied uitgerold moet worden of er bepaalde regio’s zijn waar dit meer nodig is”, zegt Sabbe. “We bekijken ook wat die investering de overheid gaat kosten. Ten slotte zijn er een aantal juridische problemen, zoals de wet op de privacy.” 

Volgens Sabbe kan dit systeem echt een meerwaarde zijn. “Buitenlandse voorbeelden toonden aan dat medical first responders de overlevingskansen bij hartstilstanden verdubbelen. In bepaalde landen verdrievoudigt die kans zelfs. Het kan absoluut levens redden.” 

Meest gelezen