Nicolas Maeterlinck

Merendeel Kempense en Mechelse bedrijven bezorgd over mogelijk watertekort

Drie op de vier bedrijven in de regio Mechelen en de Kempen is  bezorgd over een dreigend tekort aan water. Dat blijkt uit een enquete van Voka bij 300 bedrijven. Door de vele droogteperiodes is er niet altijd genoeg water beschikbaar en daarom willen de bedrijven nu zelf meer regenwater gaan opvangen en hergebruiken in plaats van het op te pompen. 

Uit de enquête blijkt dat 76 procent van de ondervraagde ondernemingen zich zorgen maakt om de bevoorradingszekerheid van water in hun bedrijf. De periodes van droogte in de afgelopen jaren verklaren de toegenomen bezorgdheid.

Voka polste ook naar de bereidheid om zelf nog verdere waterbesparingsmaatregelen door te voeren. "80 procent van de ondernemingen is dat al van plan, zo toont onze bevraging aan", zegt Katelijne Haspeslagh van Voka. "Bedrijven geven aan te zullen overstappen op meer waterefficiënte processen. Daarbij hoort het intern hergebruik van water. Ook het opvangen en bufferen van regenwater is een prioriteit."

Veel bedrijven willen zelf meer regenwater opvangen en hergebruiken

Katelijne Haspeslagh van Voka

De bedrijven hebben water nodig om bijvoorbeeld machines af te koelen of om groenten en fruit te spoelen. "Bedrijven zouden ook meer kunnen samenwerken", zegt Wim Brillouet van Voka. "Zo'n 6 procent buffert water, waar andere bedrijven ook gebruik van kunnen maken. Daar liggen kansen om verder op in te zetten, ik denk bijvoorbeeld aan grondwater van bouwwerven."

Voka vraagt dat er ingezet wordt op een betere buffering van regenwater en op waterbesparende maatregelen. "Ook een stabiele waterprijs is van belang", klinkt het. 

Meest gelezen