Radio 2

Sint-Genesius-Rode niet akkoord met plannen stationsbuurt

De gemeente Sint-Genesius-Rode gaat niet akkoord met de plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving. Die zouden niet ambitieus genoeg zijn. Het gemeentebestuur heeft een aantal concrete bezwaren en vraagt NMBS en Infrabel om de plannen aan te passen.

In het kader van de aanleg van het Gewestelijk Expresnet worden de treinsporen in de gemeente verdubbeld. Tegelijkertijd willen de NMBS en Infrabel ook de buurt van het station aanpakken. De gemeente vindt die plannen niet goed, zeker in vergelijking met eerdere plannen.   

“Eerdere plannen waren echt ambitieus”, zegt schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix (IC-GB). “Het huidige plan is echt minimalistisch. Dat komt waarschijnlijk door budgetbeperingen, maar dat kunnen wij voor de gemeente niet aanvaarden.” 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het gemeentebestuur heeft bezwaar tegen een aantal concrete punten. In de eerste plaats is er geen terminus en keerpunt voor bussen. Volgens Delacroix is dat nochtans belangrijk om de bereikbaarheid van het station via bussen te bevorderen. De nieuwe overdekte fietsenstalling die de gemeente zelf zal bouwen en betalen, werd ook niet in de plannen opgenomen. 

“Er is momenteel ook een kiss-and-ridezone voorzien, maar dat is op het drukste deel van de stationsomgeving”, zegt Delacroix. “Ze hebben ook te weinig parkeerplaatsen voorzien, waardoor de parkeerdruk in de omliggende buurt zou verhogen. Daarnaast is er een oversteekplaats voorzien voor fietsers ter hoogte van het station, maar die neemt te veel plaats van het openbaar domein in.” 

Overleg met NMBS en Infrabel

Het gemeentebestuur vraagt nu om de plannen aan te passen. Volgens Infrabel sleept dit dossier al even aan, maar is het nog steeds de intentie van alle partijen om een aantrekkelijke en veilige stationsomgeving te ontwikkelen. 

“We zijn nu in gesprek met NMBS en Infrabel”, zegt Delacroix. “Ik heb wel de indruk dat ze onze bezorgdheden begrijpen en dat ze tot een plan willen komen waar alle partijen het mee eens zijn.” 

Meest gelezen