denkmee.steenokkerzeel.be/kerkenbeleidsplan/geef-jouw-idee

Steenokkerzeel op zoek naar nieuwe bestemmingen voor haar kerken

In Steenokkerzeel zoekt de gemeente naar nieuwe bestemmingen voor haar kerken. In alle kerken vinden nog misvieringen plaats, maar het gemeentebestuur en de kerkbesturen willen weten welke nevenactiviteiten er nog georganiseerd kunnen worden. En daarvoor doet de gemeente een beroep op de inwoners die via een vragenlijst suggesties kunnen indienen. 

"In Steenokkerzeel hebben we vier kerken: in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel en Humelgem", zegt schepen voor Patrimonium Jelle Mombaerts (N-VA). " Allen zijn ze stuk voor stuk erfgoedpareltjes, waar nog steeds misvieringen plaatsvinden. Alleen worden de kerken niet elke dag gebruikt, daarom zijn we nu op zoek naar nevenbestemmingen voor in die kerken."

Vragenlijst

Vermits elk dorp zijn kerk heeft en iedereen er wel zijn herinnering heeft, laat de gemeente de inwoners mee beslissen over alternatieve invullingen. "De inwoners kunnen een enquête invullen ofwel op papier ofwel digitaal en nadien, als corona voorbij is, kunnen we nog brainstormsessies houden in de kerk zelf."

Wie plannen heeft, kan tijdens de maanden juli en augustus de online- enquête invullen. Wie wil, kan ook gebruik maken van de ideeënbussen die aan elk van de vier kerken in de gemeente staan.

Meest gelezen