200 brandweerlui voeren actie in de Wetstraat: "Raak niet aan onze uurregeling, we zijn gelukkig"

Zo'n 200 leden van de brandweer protesteren in de Wetstraat, omdat ze vrezen dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hun 24 uursdiensten wil afschaffen. De actievoerders zeggen dat ze perfect gelukkig zijn met hun lange shiften, al wijzen sommige studies op de nadelen ervan.

In Brussel voeren 200 boze brandweerlui actie bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. De minister overlegt daar op dit moment met de vakbonden over de uurregeling van de brandweer. De actievoerders zijn bang dat Verlinden daaraan wil raken. De protestactie verloopt luidruchtig maar zonder problemen.

200 brandweerlui voeren actie in de Wetstraat. Bekijk hier de beelden:

Videospeler inladen...

Volgens korporaal Jean-Philippe Lambrecht van de Brusselse brandweer werkt de minister aan een nieuwe uurregeling: "We werken nu in shiften van 24 uur, gevolgd door 72 uur rust. Maar we hebben een gesprek gezien uit het parlement, en blijkbaar is de minister van plan om dat systeem te veranderen. Maar geen enkele brandweerman in België heeft daarom gevraagd. Wij zijn heel blij met ons systeem. Het geeft ons genoeg rust, zowel mentaal als fysiek. Het systeem werkt perfect en niemand snapt waarom de minister het plots wil veranderen. Wij zijn heel boos. En we gaan alles inzetten om dat te stoppen."

Geen enkele brandweerman in België heeft gevraagd om een verandering van onze uurregeling

Korporaal Jean-Philippe Lambrecht van de Brusselse brandweer

24 uursdiensten niet meer van deze tijd?

De discussie over de uurregeling van de brandweer gaat al een hele tijd mee. Elke brandweerzone kan zelf beslissen met welk systeem ze werkt, er zijn shiften van 8, 10, 12 of 24 uur. Maar volgens Verlinden is in 2016 in een omzendbrief vastgelegd dat zones vanaf dan niet meer mochten kiezen voor 24 uurshiften. Zones die er al mee werkten, mochten ze wel behouden. 

Verlinden liet vorige week in de Kamer weten dat ze die regel op dit moment niet wil veranderen, erover praten is wel nodig, zei ze: "Ik zal de 24 uurshiften zoals ze nu bestaan niet veranderen. Maar na een grondige studie van de literatuur over dit onderwerp, denk ik wel dat we de discussie de komende maanden moeten voeren, en te rade gaan bij de gespecialiseerde nationale en Europese instanties, de lokale overheden en de vakbonden."

Na een grondige studie over dit onderwerp, denk ik wel dat we de discussie over de 24 uurshiften moeten voeren

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden

Het ziet er alvast naar uit dat 24 uursdiensten in de toekomst moeilijk houdbaar zullen zijn. De omzendbrief uit 2016 stipt al aan dat ze slecht zijn voor de gezondheid van de brandweerlui, maar ook voor de kwaliteit van hun interventies. En er wordt verwezen naar het Europees sociaal handvest, "waaruit afgeleid kan worden dat het verboden is om meer dan 16 uur per dag te werken".

Maar volgens korporaal Lambrecht spreken andere studies de nadelen van de 24 uursdiensten dan weer tegen. Hij voegt eraan toe: "Als je 's nachts werkt, heeft dat sowieso een impact op je gezondheid. Dat geldt voor alle beroepen met nachtwerk. Of je dat nu doet in drie diensten van acht uur of in één dienst van 24 uur, dat verandert niets. Het blijft een moeilijke job die consequenties heeft voor je leven. Nu zijn we tenminste gelukkig met ons systeem. We vinden dus dat er naar ons geluisterd moet worden."

Meest gelezen