© Syda Productions - creative.belgaimage.be

Bijna helft van volwassen Vlamingen is gehuwd, 928.000 mensen wonen alleen, vergrijzing zet zich door

Bijna de helft van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest is gehuwd, zo blijkt uit cijfers die op de website Statistiekvlaanderen.be zijn verschenen. Eén op de drie ongehuwde mensen woonde begin 2021 samen met een partner, terwijl één op de drie ongehuwde volwassenen bij (één van) de ouders woonde. De Vlaamse bevolking blijft voorts vergrijzen.

Sinds 2000 daalt het percentage gehuwde volwassenen in Vlaanderen gestaag, terwijl het aantal echtscheidingen sinds de jaren 1970 toeneemt. Elf procent van de volwassen bevolking was begin dit jaar gescheiden, met meer gescheiden vrouwen dan mannen. Gescheiden mensen zijn vooral vijftigers. Zeven procent was weduwe of weduwnaar, met  veel meer weduwen dan weduwnaars. Eén op de drie volwassenen was ongehuwd.

Ruim vier op de tien gescheiden mensen woonden alleen, drie op de tien woonden samen met hun partner. Ruim twee op de drie weduwen en weduwnaars woonden alleen.

Het Vlaamse Gewest had begin dit jaar een hoger percentage gehuwden dan het Brusselse en het Waalse Gewest.

In Vlaanderen wonen 928.000 mensen alleen, aldus Statistiek Vlaanderen. Er waren begin dit jaar bijna 236.000 alleenstaande ouders, terwijl 3,29 miljoen inwoners samen met een partner woonden, al dan niet met inwonende kinderen. Drie op de vier samenwonende partners zijn gehuwd. 

Het percentage dat zonder kinderen met een partner samenwoont, dat alleen woont en dat als kind bij één ouder woont, is gestegen. De trends van de voorbije jaren zetten zich voort, maar zijn afgezwakt. 

Het Vlaamse Gewest heeft iets minder alleenwonende inwoners en alleenstaande ouders dan de twee andere gewesten.

Vergrijzen

De Vlaamse bevolking blijft voorts vergrijzen: één op de vijf inwoners van het gewest is inmiddels 65-plusser. In de meeste kustgemeenten is een derde van de bevolking 65-plusser. In de leeftijdsgroep van de 100-jarigen zitten voor het eerst meer dan duizend mensen.

Sinds 2000 nam het aandeel van de bevolking van 65 jaar of ouder toe van 17 procent in 2000 over 18 procent in 2010 tot 21 procent dit jaar. Het aandeel jonger dan 18 jaar en van de brede middengroep tussen 18 en 64 jaar daalde. 

Het aandeel 65-plussers ligt het laagst in Drogenbos, Spiere-Helkijn, Machelen en Vilvoorde, met minder dan 16 procent 65-plussers in hun bevolking. Ook in de steden Antwerpen, Gent en Leuven is het aandeel ouderen relatief beperkt (minder dan 17 procent 65-plussers).

De Vlaamse leeftijdspiramide heeft een zware top en een smalle basis. De 85-plussers zijn goed voor 3,2 procent van de totale bevolking. De groep van 55- tot 59-jarigen is de grootste leeftijdsgroep. Het betreft mannen en vrouwen geboren tussen 1961 en 1965, "topjaren van de babyboom", aldus nog Statistiek Vlaanderen. De officiële website van de Vlaamse overheid wijst er voorts op dat de leeftijdsgroep van min-5-jarigen aan de basis van de piramide "opvallend kleiner" is dan de leeftijdsgroep van 5- tot 9-jarigen. Die krimp verwijst naar het dalende aantal geboorten in recente jaren.

Globaal waren er begin 2021 in het Vlaamse Gewest meer vrouwen dan mannen: 102 vrouwen tegen 100 mannen. Bij de oudere bevolking was het overwicht van vrouwen veel groter.

Meest gelezen