Aantal advocaten en journalisten met bescherming verdubbeld, criminoloog: "Geweld en bedreigingen nemen toe" 

Het aantal mensen in ons land dat omwille van hun beroep bescherming krijgt, is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die De Standaard opvroeg naar aanleiding van de aanslag op Peter R. de Vries. Het gaat dan voornamelijk over advocaten, journalisten, magistraten en politiemensen die bedreigingen krijgen vanuit het criminele milieu. In heel 2017 kregen 35 mensen bescherming, de vorige twee jaren telkens 74. 

Uit cijfers van het crisiscentrum blijkt dat de afgelopen jaren het aantal mensen dat bescherming krijgt omwille van hun beroep, meer dan verdubbeld is. Voornamelijk gaat het dan om advocaten, journalisten, magistraten en politiemensen die bedreigingen krijgen vanuit het criminele milieu. In het jaar 2017 werden 35 mensen beschermd, in 2018 waren dat er 48. In 2019 en 2020 kregen telkens 74 mensen bescherming. Ook dit jaar worden er tot nu toe al 65 mensen beschermd. 

Waar is de verhouding tussen de ernst van de problemen en de middelen om die te beheersen?

Criminoloog Cyrille Fijnaut (KU Leuven)

"Bescherming" kan heel wat inhouden. Sommigen krijgen een contactpersoon bij de politie die ze kunnen bellen als ze een acute bedreiging krijgen. Anderen krijgen (al dan niet de klok rond) politiebewaking of worden (tijdelijk) ondergebracht in "safehouses". Dat de cijfers over bedreigingen - en bescherming - stijgen, hoeft niet te verbazen volgens professor-emeritus Cyrille Fijnaut (KU Leuven). "Dit ligt in de lijn van de verwachtingen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"De afgelopen twintig jaar is de georganiseerde misdaad complexer, grootschaliger meer grensoverschrijdend en ook gewelddadiger geworden", legt hij uit. Ook journalisten zijn nu vaak het mikpunt, zegt hij, maar in Nederland is de situatie ernstiger. "In de jaren 80 werd alles nog mondeling uitgevochten met rechtszaken. De voorbije jaren hebben we een kentering gezien, zo ernstig dat journalisten zelfs alleen met zware beveiliging nog hun werk konden doen. Iemand neerschieten is weer een stap verder", aldus Fijnaut over de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Fijnaut begrijpt niet dat Nederland geen duidelijk beleidsplan heeft over de aanpak van georganiseerde misdaad. "Het opzetten van een aparte onderzoekseenheid naast de landelijke recherche is een strategische blunder. Zo wordt het onderzoek versnipperd en wordt er veel moeite verspild", vertelt hij over de Nederlandse aanpak. "Het laat ook zien dat de Nederlandse regering eigenlijk niet weet wat het probleem is, wat de kern is, en hoe het moet worden aangepakt."

Misdaad is grootschaliger,  gewelddadiger en meer grensoverschrijdend geworden

Criminoloog Cyrille Fijnaut (KU Leuven)

Fijnaut was nog betrokken bij evaluatierapporten na de zaak-Dutroux en kent de Belgische veiligheidsdiensten goed. "Ik heb zelf nog meegewerkt aan een nota voor Koen Geens (voormalig justitieminister, red.), en toen heb ik aangegeven welke middelen er moeten komen. Vorige en huidige regeringen hebben wel iets gedaan, maar toch kan je je ook hier de vraag stellen: waar is de verhouding tussen de ernst van de problemen en de middelen om die te beheersen?"

Meest gelezen