Nieuw bodemonderzoek toont vervuiling op twee locaties in de buurt van Umicore

Uit onderzoek naar loodwaarden in de buurt rond Umicore in Hoboken, blijkt dat de situatie de goede richting uitgaat. Op 42 locaties, zoals scholen, kinderopvangen en speeltuinen werden bodemstalen onderzocht. Op 40 daarvan worden de risicogrenswaarden niet overschreden. Het onderzoek kwam er in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die de resultaten geruststellend noemt. 

“Het is enigszins geruststellend dat 40 van de 42 locaties geen overschrijdingen vertonen. De twee locaties die problematischer lijken werden intussen al besproken met de directe betrokkenen. Ook de stad werd geïnformeerd en gevraagd om samen met Zorg en Gezondheid en Umicore te bekijken of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het gaat enerzijds om lokalen van de Scouts. Daar komt de verontreiniging wellicht door grondverzet tijdens bouwwerken. Anderzijds gaat het om Fort 8, waar 1 van de 5 stalen de grenswaarde overschreed.

Bodemonderzoek in scholen, kinderopvang en speeltuinen

In het voorjaar van 2020 werden bij kinderen uit de omgeving van het bedrijf verhoogde loodwaarden vastgesteld.  Halfjaarlijkse controles meten de loodwaarden in het bloed van de omwonenden. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaf de opdracht voor een bijkomend bodemonderzoek. "De onderzoekslocaties bevinden zich binnen een straal van 1 km rond Umicore. 42 locaties werden onderzocht, waaronder 13 scholen, 17 kinderopvangen, 8 speeltuintjes en 4 andere locaties waar kinderen bijvoorbeeld hun hobby uitoefenen”, aldus de minister.

De reeds geldende voorzorgsmaatregelen - zoals poetsen met nat, enkel leidingwater gebruiken en geen eigen groenten telen - worden volgens het onderzoek goed toegepast, maar niet alle kinderopvangen en jeugdverenigingen blijken even gesensibiliseerd te zijn . “Daarom toch nog eens een warme oproep om die maatregelen te blijven volgen”, besluit Demir.

Tegen half augustus moet het onderzoek definitief afgerond worden. Er volgt dan nog een bredere informatiemoment voor de buurt.

Meest gelezen