Burgercollectief twijfelt of expertencommissie over Oosterweel en PFOS wel onafhankelijk is: "Stel buitenlandse experts aan"

Het burgercollectief "Grondrecht" twijfelt of de PFOS-expertencommissie die moet onderzoeken of de Oosterweel-werken in hun huidige vorm kunnen doorgaan, wel onafhankelijk kan werken. "We willen liever dat er ook buitenlandse experts zijn, die ook minder gevoelig zijn voor de politiek", aldus Mieke Windey van "Grondrecht". 

In naam van enkele inwoners uit Zwijndrecht en de linkeroever in Antwerpen stuurde "Grondrecht" vanmorgen een ingebrekestelling richting de respectievelijke gemeentebesturen. Ze vinden dat Zwijndrecht en Antwerpen harder moeten optreden inzake de Oosterweel-werf. "Zo'n ingebrekestelling is een aanmaning met de vraag om die werken nu stil te leggen", zegt Mieke Windey van Grondrecht in "De ochtend" op Radio 1. In datzelfde gesprek vraagt Windey zich af of de expertencommissie over Oosterweel wel onafhankelijk is.

Herbeluister hier het gesprek met Mieke Windey van "Grondrecht" over de ingebrekestelling en expertencommissie:

"Op dit moment zijn er geen garanties dat de werken geen invloed hebben op de volksgezondheid. Er zijn daar arbeiders aan de slag, er rijden vrachtwagens met grond zonder afdekking, er wonen daar mensen in de omgeving en ze zien het stof opwaaien. Vandaar deze ingebrekestelling", aldus Windey nog. 

De Vlaamse Regering stelde een expertencommissie aan om te onderzoeken of er PFOS-vervuiling is op de Oosterweel-werf, en of de werken in hun huidige vorm nog kunnen doorgaan. Maar Windey is dus niet zeker dat die onafhankelijk te werk gaat. "Wij willen liever ook een buitenlandse expertencommissie, die ook minder gevoelig is voor de politiek. Zo kunnen er echte garanties komen, want op dit moment wordt de impact op de volksgezondheid geminimaliseerd en worden de onderzoeksresultaten zo geïnterpreteerd om alles weg te wuiven."

Er zijn arbeiders aan het werk en er wonen mensen in de buurt. En er zijn geen garanties

Mieke Windey van "Grondrecht" over de mogelijke PFOS-vervuiling op de Oosterweelwerf

Rond half juli wordt het rapport van de expertencommissie verwacht. "Afhankelijk daarvan, en van het antwoord van de twee gemeentebesturen op de ingebrekestelling, gaan we kijken of we eventueel verdere stappen nemen", besluit Windey. 

Meer artikels en informatie over het PFOS-dossier vind je hier

Meest gelezen