Het huidige uitzicht van de site, waar de beelden ooit stonden

Eigenaar slachthuissite Antwerpen wil replica's maken van de stierenbeelden die er ooit stonden

Triple Living, de huidige eigenaar van de slachthuissite in Antwerpen, bekijkt of er replica's kunnen gemaakt worden van de stierenbeelden die ooit bij de ingang van het stedelijk slachthuis stonden. Het ging om twee stenen beelden van stieren (of ossen) met een menner erbij. Ze zijn wellicht verhuisd in 1947, toen de Lange Lobroekstraat verbreed werd, en daarna verdwenen. Buurtbewoners willen ze graag terug, wanneer de wijk vernieuwd wordt. 

Het blijft ook na een zoektocht van Radio 2 Antwerpen, met de hulp van buurtbewoners, experts en luisteraars, een mysterie waar de twee stenen beelden van stieren en hun menner gebleven zijn. Ze staan niet in het beeldendepot bij het Middelheimmuseum, ze werden ook nooit genoteerd in de archieven en er is niets terug te vinden over een eventuele verkoop. 

Volgens "beroepsantwerpenaar" Tanguy Ottomer zijn er in het verleden dan ook veel beelden afgebroken. Maar het gebeurde ook dat beelden, waarvoor geen plaats meer was, "uitgeleend" werden aan vrienden van het stadsbestuur. Mogelijk staan ze dus toch nog ergens op privédomein.

De stieren zijn onlosmakelijk verbonden met de site. Het lijkt ons leuk om ze weer in ere te herstellen

Kristof Schellekens, Triple Living

De beelden waren de enige kunstwerken die de wijk ooit gekend heeft. Maar de komende jaren, wanneer de wijk heraangelegd wordt, zullen er zeker nieuwe komen. "In het voorontwerp voor het publiek domein van de vernieuwde slachthuissite laten we ruimte voor kunst", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). "Hoe dat er moet uitzien, dat zullen we bepalen in samenspraak met de buurt en met "Kunst in de stad". Dikwijls gebeurt dat via een ontwerpwedstrijd." 

Triple Living, de huidige eigenaar van de slachthuissite, heeft al een idee. "We hopen natuurlijk nog dat de oorspronkelijke stieren teruggevonden worden", zegt Kristof Schellekens. "Als dat niet het geval is, dan zijn wij aan het bekijken om replica's te laten maken. De stieren zijn onlosmakelijk verbonden met de site. Het lijkt ons leuk om ze weer in ere te herstellen."

FelixArchief - Stadsarchief Antwerpen

Meest gelezen