N-VA kritisch voor premier Alexander De Croo (Open VLD) in zaak-Haouach: "U negeert de rol van het parlement"

Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij het tijdsverloop waarmee de regering is omgegaan met een nota van de Staatsveiligheid over Ihsane Haouach. Haouach nam vorige week zelf ontslag als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, nadat commotie was ontstaan over een uitspraak rond de scheiding van kerk en staat. Dat ontslag kwam niet door de nota, verduidelijkt de regering. De N-VA ziet naar eigen zeggen ook dat de regeringspartijen niet op één lijn zitten over het neutraliteitsprincipe. 

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en de bevoegde staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo)  kwamen vanmorgen tekst en uitleg geven bij de zaak-Haouach in de Kamercommissie Gelijke Kansen. Haouach was door Schlitz aangesteld als regeringscommissaris. Maar op die benoeming kwam kritiek, in het bijzonder van Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van regeringspartij MR. Hij vond het ingaan tegen het neutraliteitsbeginsel dat mevrouw Haouach in haar functie een hoofddoek droeg

Premier De Croo verdedigde aanvankelijk de benoeming van Haouach op basis van haar cv. Maar vorige week ontstond weer commotie, rond een uitspraak van Haouach over de scheiding van kerk en staat. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vorige donderdag verklaarde De Croo dat "er geen enkele ruimte meer is voor nieuwe incidenten". Een dag later werd bekend dat Ihsane Haouach ontslag nam als regeringscommissaris. 

Diezelfde vrijdag verscheen in de pers dat de Staatsveiligheid heeft onderzocht of Haouach banden heeft met de controversiële Moslimbroederschap. Maar Haouach heeft volgens staatssecretaris Schlitz na afloop van de plenaire vergadering donderdag al aangegeven dat ze van plan was om ontslag te nemen, zonder op de hoogte te zijn van de nota van de Staatsveiligheid. Vrijdag volgde dan de formele ontslagbrief, verklaarde Schlitz tijdens de zitting van de Kamercommissie vanmorgen. 

Nota Staatsveiligheid

Premier De Croo zelf werd naar eigen zeggen kort voor de plenaire vergadering van vorige donderdag op de hoogte gesteld dat er een nota was. Maar pas na het vragenuurtje heeft hij zich inhoudelijk laten briefen. De premier bevestigde ook dat de informatienota woendagavond al op het kabinet Justitie was aangekomen. Maar volgens de eerste minister is er geen buitensporige termijn over gegaan alvorens hem ter ore kwam dat er informatie was. "Het is immers normaal dat niet alles dat toekomt op het kabinet van Justitie linea recta naar de minister gaat", aldus De Croo. 

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover was het daar duidelijk niet mee eens. "Dit was niet zomaar een nota. Dit betrof hét debat dat donderdag in de Kamer ging plaatsvinden. [..] U hebt donderdag beslist om in het parlement te antwoorden zonder volledige kennisname van het dossier dat op dat ogenblik prominent in de plenaire aan de orde was. Als miskenning van het belang van het vragenuurtje kan dit wel tellen", aldus De Roover.

De nota zou overigens niet bezwarend zijn voor Haouach. Verschillende parlementsleden drongen er op aan die nota te kunnnen inkijken, eventueel achter gesloten deuren. Volgens de premier is dat niet mogelijk omdat de informatie en analyse van de inlichtingendiensten enkel gedeeld mogen worden met mensen die over een veiligheidsmachtiging beschikken. 

Hoofddoek

N-VA ziet daarnaast naar eigen zeggen dat het potentieel weer tot spanning binnen de regering kan komen, in het bijzonder met de Franstalige liberalen van de MR. "Een vraag waar absoluut geen antwoord op is gegeven, is of aan de regeringscommissaris ter vervanging van mevrouw Haouach expliciet zal gevraagd worden om in verschijning de neutraliteit uit te stralen", zei Peter De Roover.

Premier De Croo verwees naar de deontologische code. Maar of dat ook betekent dat de volgende regeringscommissaris géén religieuze tekens zal dragen (zoals een hoofddoek), kwam geen duidelijk antwoord op. Eerder in de zitting had MR-Kamerlid Daniel Bacquelaine al laten verstaan dat de aanstelling van Haouach als regeringscommissaris volgens zijn partij "niet opportuun" was, onder meer door haar hoofddoek. 

Er kwamen ook vragen, onder meer van Els Van Hoof (regeringspartij CD&V) en Dominiek Sneppe (oppositiepartij Vlaams Belang), om op voorhand screenings te laten uitvoeren alvorens een regeringscommissaris te benoemen. "Als je dat wil doen, dan moet dat ook voor heel wat andere functies doen, reageerde de premier. "We stellen vast dat de mechaniek heeft gewerkt. De informatie is bij de Staatsveiligheid terecht gekomen. Ik stel me niet echt de vraag of we veel verder moeten gaan dan de methode die vandaag werkt." Wel is De Croo er niet tegen gekant om de deontologische code uit 1998 tegen het licht te houden.

Meest gelezen