ROBIN UTRECHT

Coronacommissie wil dat ziekenhuizen en woonzorgcentra meer gaan samenwerken

De Coronacommissie wil dat ziekenhuizen en woonzorgcentra meer gaan samenwerken. Dat staat in het eindrapport dat de commissie heeft goedgekeurd. De samenwerking moet ertoe leiden dat de woonzorgcentra beter voorbereid zijn mocht er opnieuw een pandemie uitbreken. In totaal staan 134 aanbevelingen in het rapport.

Toen de coronacrisis begin vorig jaar jaar uitbrak, bleek snel dat de ziekenhuizen vrij goed gewapend waren, maar voor de woonzorgcentra was dat veel minder het geval, met alle gevolgen vandien.  De coronacommissie (officieel een bijzondere Kamercommissie over de aanpak van de coronacrisis) trekt daar conclusies uit. 

Commissievoorzitter Robby de Caluwé (Open VLD): “Woonzorgcentra beschikten niet altijd over de juiste kennis om met een virus om te gaan.” En dus moeten woonzorgcentra en ziekenhuizen nu netwerken vormen, zodat de ziekenhuizen met hun kennis en expertise de woonzorgcentra beter kunnen bijstaan in het geval van een nieuwe pandemie.

Het commissierapport pleit ook voor een nieuw pandemieplan. Het vorige dateert van 2006, werd nooit geactualiseerd en was ook niet aangepast aan de laatste staatshervorming. Bedoeling is dat voor eind 2022 een nieuw nationaal noodplan voor pandemieën het levenslicht ziet. Het moet minstens elke drie jaar worden ingeoefend en geüpdatet.

Versnippering bevoegdheden: commissie kiest geen kant

Het rapport staat ook stil bij de ingewikkelde staatsstructuur in ons land. In de loop van de pandemie bleek vaak dat de versnippering van bevoegdheden een vertragende factor was in de besluitvorming. Het rapport spreekt zich niet uit over meer bevoegdheden voor het federale of het regionale niveau, maar schuift het Overlegcomité als geschikt beslissingsorgaan naar voren. Elke regering van ons land is daarin vertegenwoordigd. Dat Overlegcomité moet bijvoorbeeld een commissaris aanduiden, zoals de regering-De Croo dat nu gedaan heeft met coronacommissaris Pedro Facon.

Het doel van onze commissie was niet om zwarte pieten te gaan zoeken

Robby De Caluwé (Open VLD), voorzitter Coronacommissie

Het rapport wijst ook op het belang van voldoende strategische reserves van beschermingsmateriaal, medisch materiaal en medicijnen. De vernietiging van de strategische stock mondmaskers die vorig jaar aan het licht kwam, is wellicht niet vreemd aan die aanbeveling.

In dat verband blijft de commissie wel vaag over wat er tijdens de voorbije pandemie fout is gelopen, laat staan dat er verantwoordelijken met de vinger worden gewezen. Commissievoorzitter De Caluwé is het daar niet helemaal mee eens:“Ik denk dat we wel degelijk toegeven dat er fouten gemaakt zijn, maar het doel van onze commissie was niet om zwarte pieten te gaan zoeken.”

Het rapport kreeg de goedkeuring van elf stemmen van de meerderheidspartijen, er was één tegenstem van PVDA en drie onthoudingen van N-VA. Na het zomerreces zal de plenaire Kamer zich over de tekst buigen.

Meest gelezen