Cindy Kuiphuis (Wikipedia.org)

Aantal merels op 30 jaar tijd gehalveerd in Brussel

In de afgelopen dertig jaar is de helft van alle merels uit het Brussels Gewest verdwenen. Dat blijkt uit een onderzoek van Leefmilieu Brussel. 

"Er zijn verschillende redenen waarom de merelpopulatie de laatste jaren achteruit is gegaan", vertelt Olivier Beck van Leefmilieu Brussel. "De laatste jaren zijn er opvallend veel warme zomers en droge voorjaren geweest. Daardoor kunnen de merels moeilijker eten vinden in de grond. Ze kregen waarschijnlijk ook af te rekenen met het usutuvirus." Dat is een virus dat door muggen wordt doorgegeven en waarvoor er nog geen remedie bestaat. "En misschien zijn er ook nog andere stressfactoren in de stad die we nog niet kennen."

Ook de mussen hebben het erg lastig in het Brussels Gewest. Daarvan blijven er zelfs nog amper exemplaren over. "Omdat de huizen steeds beter geïsoleerd worden, vinden mussen nog amper kieren en holtes om nesten te bouwen, maar er is ook een voedseltekort voor de vogels", aldus Beck. Leefmilieu Brussel volgt sinds 1992 alle vogelsoorten in het gewest op.

Meest gelezen