Wie meer verkeersboetes of veroordelingen krijgt, is vaker betrokken bij ongeval

Wie meer verkeersboetes of veroordelingen krijgt, is vaker betrokken bij een ongeval. Dat blijkt uit een studie van Vias, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, over recidivisme in het verkeer.

In de studie bij 15.000 respondenten onderzocht Vias het gedrag van recidivisten over de periode 2014-2019. "Recidivisten" zijn in dit geval mensen die in die periode minstens 2 verkeersboetes of veroordelingen kregen. 

Het gaat om 24 procent van de respondenten. In de periode 2014-2019 waren zij goed voor 35 procent van alle verkeersongevallen. Volgens Vias is er daarmee een duidelijk verband aangetoond tussen het krijgen van verkeersboetes of veroordelingen en de kans om bij een ongeval betrokken te zijn. Recidivisten hebben in het algemeen 10 procent meer kans om in een ongeval betrokken te raken dan de anderen. Hoe meer verkeersovertredingen iemand begaan heeft, in hoe meer ongevallen hij betrokken is.

"Dat verband geldt zowel voor vrouwen als mannen en ongeacht leeftijd", zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. "Uit deze analyse kunnen we zeker opmaken dat de aanpak van recidivisten belangrijk is om het verkeer veiliger te maken. Cruciaal is om gepast in te grijpen vooraleer mensen opnieuw in de fout gaan."

"We weten uit eerder onderzoek al dat voor bestuurders die een eerste keer in de fout gaan, een vorming van 20 uur een veel lagere kans geeft om te hervallen dan enkel een traditionele straf zoals een geldboete of een rijverbod."

Voor het onderzoek werd een online bevraging uitgevoerd bij 15.000 mensen. Die gegevens werden gecombineerd met eerder onderzoek van Vias over mobiliteit en verkeersveiligheid.

Meest gelezen