Archiefbeeld louter ter illustratie: reizigers tonen een document aan een agent van de luchtvaartpolitie.

Coronadocumenten niet in orde? Forse sancties voor reizigers en vervoerders: "Tijd van waarschuwen is voorbij"

Wie op reis vertrekt of terugkeert naar ons land en niet in orde is met de nodige coronadocumenten zal voortaan onmiddellijk 250 euro moeten ophoesten. Bij een vervalsing kan die boete zelfs oplopen tot 750 euro. En ook de vervoersmaatschappij in kwestie mag voortaan zware sancties verwachten. 

Het Europese digitale coronacertificaat en een correct ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF): wie op reis gaat of naar België terugkeert weet nu ongetwijfeld al een tijdje dat hij of zij kan worden gevraagd om een van die documenten voor te leggen. Toch blijkt nog altijd dat sommige reizigers het niet te nauw nemen met die documenten en soms zelfs proberen weg te komen met vervalsingen of fraude. Ook bij de vervoermaatschappijen heerst soms nog laksheid, zo stellen gerechtelijke diensten vast.

Daarom worden de richtlijnen voor de gerechtelijke aanpak van die overtredingen vanaf nu stevig aangescherpt, zo laat het college van procureurs-generaal weten. Reizigers en vervoerders (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of busfirma in kwestie) die zich niet aan de regels houden, zullen dat voelen in hun portemonnee. De zachte aanpak en waarschuwingen verdwijnen.

Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?

Een Belg die bijvoorbeeld met het vliegtuig terugkeert uit Spanje mag niet inschepen als hij zijn PLF niet correct heeft ingevuld. Als de politie op de luchthaven vaststelt dat reizigers niet in het bezit zijn van het correct ingevulde PLF, zullen er voortaan twee dingen gebeuren:

  1. De reiziger die niet in orde is, zal een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro moeten betalen. Wie dat weigert of de overtreding betwist, wordt gedagvaard voor de politierechtbank. Blijkt het PLF vervalst te zijn, loopt de minnelijke schikking op tot 750 euro. Wie dat weigert of betwist, mag zich komen verantwoorden voor de correctionele rechtbank wegens "valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken".
  2. De luchtvaartmaatschappij die nagelaten heeft te controleren en/of de reiziger toch op het vliegtuig heeft toegelaten, wordt gedagvaard voor de politierechtbank. Op de overtreding staan gevangenisstraffen en boetes die kunnen oplopen tot 48.000 euro. 

(Lees verder onder de foto)

Jasper Jacobs

Het parket van Halle-Vilvoorde en de politie kondigen daarom ook meer gerichte acties aan op de luchthaven van Zaventem om zowel reizigers als vervoerders te controleren. Daarvoor worden ook meer politiemensen ingeschakeld.

"Reizigers en maatschappijen zullen merken dat er meer gecontroleerd en indien nodig geverbaliseerd zal worden", zegt procureur des konings van het parket Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch. "Vandaag worden bijvoorbeeld al alle vluchten van buiten de Schengenzone 100 procent gecontroleerd. Ook voor de vluchten binnen de Schengenzone zullen de controles worden opgevoerd." Het parket laat ook weten dat het die dossiers prioritair zal behandelen. 

"Iedereen wakker schudden"

"Een aantal luchtvaartmaatschappijen kreeg de afgelopen maanden al een waarschuwing en werd stellig aangemaand om zich in regel te stellen en de nodige controles daadwerkelijk uit te voeren. Het college van procureurs-generaal is vandaag van oordeel dat de tijd van waarschuwen voorbij is", aldus nog Van Wymersch in "De ochtend" op Radio 1:

"Het doel van deze acties is duidelijk: er mee toe bijdragen dat reizen in veilige omstandigheden kan gebeuren en de coronacrisis ook in België onder controle blijft", laat het college van procureurs weten. "We hopen nu vooral dat iedereen wakkergeschud is en doet wat hij moet doen."

TUI Fly: "Duidelijk juridisch kader nodig"

Luchtvaartmaatschappij TUI Fly laat alvast weten dat ze wil meewerken. Maar ze maken daar ook een kanttekening. "Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid van enerzijds de reiziger zelf en anderzijds van de overheid", klinkt het in een statement. "Wij hebben als luchtvaartmaatschappijen ook een rol te spelen, maar dan moeten we wel een duidelijk juridisch kader en werkbare tools krijgen om dat te doen. Daar wringt vandaag nog het schoentje en wij hebben dan ook dringend overleg gevraagd om een en ander uit te klaren. Wij hopen dat dit gauw kan plaatsvinden."

U vraagt zich af wat u allemaal moet doen alvorens u vertrekt of terugkeert? In dit artikel hebben we dat nog eens voor u opgelijst. 

Meest gelezen