Werken aan Oosterweelverbinding kunnen doorgaan ondanks PFOS-vervuiling

De werken aan de Oosterweelverbinding rond Antwerpen kunnen doorgaan zoals gepland. Dat is beslist op basis van een rapport van een groep experten. De Oosterweelwerf ligt in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht waar de grond vervuild is met te hoge waarden PFOS. Ook de grond van de werf is aangetast. Buurtbewoners zijn niet gerustgesteld door het rapport.

Bouwheer van de Oosterweelverbinding Lantis en 3M waren overeengekomen hoe de vervuilde grond veilig zou worden ondergebracht. Maar de Vlaamse Regering zette voor alle zekerheid toch een expertengroep aan het werk om te onderzoeken of er geen gezondheidsrisico's waren voor arbeiders en omwonenden, en of de werken wel konden doorgaan.

Dat kan, zeggen de experten, die geen verhoogd risico voor de gezondheid van de omwonenden zien. Ze geven wel enkele aanbevelingen mee: bovenste grondlagen met de hoogste concentraties PFOS zouden moeten afgegraven worden, in de buurt van een beek op de werf mag er niet te diep gegraven worden, opwaaiend stof moet beter worden gemonitord, op een kleine zijsite van de werf in de buurt van 3M moet er ook iets voorzichtiger worden omgesprongen met de grond en bij het grondverzet mag vervuilde grond ook niet met andere vervuilde grond vermengd worden, dat moet allemaal wat duidelijker afgebakend zijn. Lantis moet tot slot ook beter communiceren met de bevolking.

Hieronder kan je het gesprek met Karl Vrancken in "Terzake" herbekijken:

Videospeler inladen...

Maar op de vraag of de werken aan de Oosterweelverbinding een bijkomend risico opleveren, is het antwoord duidelijk. Nee, mits de genoemde aanpassingen. Niet genoeg om de werken stop te zetten. Volgens opdrachthouder Karl Vrancken, die aan het hoofd van de expertengroep staat, beheert bouwheer Lantis de werken als een goede huisvader. "En Lantis is het ook eens om de voorgestelde aanpassingen door te voeren."

Buurtbewoners zijn niet gerustgesteld door het expertenrapport

Buurtbewoonster Mieke Windey, ook actief in de actiegroep 'Grondrecht', is zeker niet overtuigd door het rapport: "Er wordt bijvoorbeeld ook vaag omschreven: er zou best vermeden worden dat er met grond in vrachtwagens wordt rondgereden door de bebouwde kom. Ja, vermeden worden is natuurlijk niet verboden worden. Wij vroegen echt wel staalharde garanties voor onze gezondheid, die van de onwonenden en die van de arbeiders. Of die nu met dit rapport ons zijn gegeven, dat blijkt op het eerste gezicht toch nog niet het geval te zijn.  

Maar volgens Vlaams minister van openbare werken Lydia Peeters is er dus geen (extra) gevaar voor de volksgezondheid. En mochten de normen voor PFOS-vervuiling nog strenger worden, dan kan er snel worden gehandeld, zegt ze.

De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen dus gewoon doorgaan, maar zouden wel een vertraging van een tweetal maanden kunnen oplopen.

De vraag daarbij is wel: brengt dit de sanering van de gronden in gevaar? Want de vervuilde grond wordt ingekapseld of op andere plekken gebruikt, maakt dat saneren niet moeilijker? Nee, zegt Vrancken, net makkelijker. "We zullen nu beter weten waar de meest vervuilde grond ligt, dus bij een toekomstige sanering kunnen we er makkelijker aan."

Meest gelezen