Kamer geeft pandemiewet definitief groen licht

De plenaire Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. De tekst, die het wettelijk kader voor allerhande maatregelen in het kader van een pandemie moet verstevigen, heeft er een uitzonderlijk lang parcours opzitten in de Kamer.

De pandemiewet van minister Verlinden - voluit het wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie - ligt al weken ter stemming klaar in het parlement, nadat eerst al het voorontwerp en nadien ook het ontwerp zelf al uitvoerig besproken werden. De tekst lag ook al een paar keer ter stemming voor in de plenaire vergadering, maar de oppositie diende telkens amendementen in en vroeg daarop het advies van de Raad van State, zodat de stemming moest worden uitgesteld. Dat kan als minstens 50 Kamerleden daarom vragen. 

Dat scenario dreigde deze week opnieuw, maar herhaalde zich uiteindelijk niet. Het wetsontwerp geraakte donderdagavond uiteindelijk gestemd, met 78 stemmen voor, 59 tegen en één onthouding. 

De pandemiewet zorgt voor een aanvullende rechtsgrond om verregaande maatregelen te kunnen nemen in gezondheidscrisissen. De huidige werkwijze - via ministeriële besluiten - krijgt al maanden kritiek, ook uit juridische hoek. Concreet zou de afkondiging van een epidemiologische noodsituatie nu gebeuren via een koninklijk besluit, waarna de regering een resem maatregelen kan nemen om de pandemie de kop in te drukken. In het wetsontwerp krijgt het parlement vijftien dagen de tijd om dat KB te bekrachtigen, in plaats van de twee à vijf dagen die eerst werden voorzien. Dat moet een grondiger debat mogelijk maken. Daarnaast worden de maatregelen - tenzij ze "geen enkel uitstel dulden" - genomen via een KB, waardoor de voltallige regering verantwoordelijk wordt in plaats van alleen de minister van Binnenlandse Zaken. 

De oppositie blijft erbij dat de pandemiewet de macht van het parlement te veel uitholt, net als de bevoegdheden van de deelstaten. N-VA waarschuwde ook verschillende keren voor juridische problemen in de tekst. 

Meest gelezen