Vlaams minister Omgeving Zuhal Demir (N-VA) herhaalt: "Europees klimaatplan moet haalbaar en betaalbaar zijn"

De zondvloed die het oosten van België treft, maakt duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de klimaatverandering. De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is zich daarvan bewust, maar vindt dat het klimaatplan van de Europese Commissie haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat alle EU-landen er mee aan moeten doen. 

Demir zegt dat Vlaanderen niet gewacht heeft op Europa, maar al sinds vorig jaar gestart is met een klimaatplan. Ze werkt daaraan op een dubbel spoor: aan de ene kant moeten er maatregelen zijn om de CO2-uitstoot op de meest efficiënte manier te laten dalen, maar daarnaast moet ook aan adaptatie gedaan worden. De minister verwijst onder meer naar grote investeringen in de aanleg van bufferbekkens.

Demir is nog volop het Europees klimaatplan dat gisteren is voorgesteld aan het doornemen. Zij zal het plan beoordelen op drie criteria: het moet haalbaar zijn, het moet betaalbaar zijn en alle Europese landen moeten meedoen. 

"De energietransitie zal heel veel geld kosten, maar mijn punt is dat we moeten kiezen voor de meest efficiënte toepassing, dat we ervoor zorgen dat het betaalbaar is en dat er flankerend beleid is voor mensen die het heel moeilijk hebben."

"Wat voor Vlaanderen belangrijk is dat iedereen mee moet in bad. Als je bepaalde landen (Oost-Europa) gaat sparen, terwijl je weet dat je daar de meest kostenefficiënte maatregelen kan nemen om de CO2-uitstoot naar beneden te halen, dan is dat problematisch", zegt Demir. 

"We zijn al bezig met het opvangen van water, maar dat is een werk van lange duur":

Videospeler inladen...

Voeren

De minister deed ook verslag van haar bezoek aan Moelingen in de Voerstreek. Die regio had in 2018 al problemen met overstromingen en nadien was beloofd dat de plaatselijke rivier zou uitgediept worden, maar dat is nog altijd niet gebeurd. 

"Dat is nog niet gebeurd omdat er heel wat onteigeningen moesten gedaan worden om de rivier te verdiepen en te verbreden. De vergunning is nu rond en de bedoeling is om nu zo snel mogelijk aannemers aan te stellen."

"Na die werken zullen we meer water kunnen bufferen, maar we moeten niemand blaasjes wijsmaken: dat zal wat marge geven als we nog zulke zaken meemaken in de toekomst, maar dat gaat natuurlijk niet alles oplossen. We gaan ook naar individuele beschermingsmaatregelen moeten gaan, huis per huis. 

Minister Demir wil de overstromingen in de Voerstreek laten erkennen als een ramp:

Videospeler inladen...

Meest gelezen