Bouwheer Lantis start vandaag met voorbereidende werken aan 3M-berm

Na een doorlichting van een expertencommissie begint Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, vandaag met de voorbereidende werken aan de berm van 3M in Zwijndrecht. De voortzetting van die werken lag onder vuur door de vervuiling van de site met PFOS.

Na een doorlichting van een expertencommissie begint Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, vandaag met de voorbereidende werken aan de berm van 3M in Zwijndrecht. De gronden met de zwaarste concentratie worden verwerkt in een veiligheidsberm van 130.000 m³ op het terrein van 3M. Vandaag start de aannemer met de voorbereidende werken om deze berm aan te leggen. Om zoveel als mogelijk zwaar verontreinigde grond te verwerken in deze veiligheidsberm wordt de Palingbeek beperkter afgegraven.

De voortzetting van die werken lag onder vuur door de vervuiling van de site met PFOS. Maar de commissie heeft dus geconcludeerd dat de werken van Lantis veilig zijn voor de omgeving.

"Het is steeds onze doelstelling om met onze werken een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving en van de volksgezondheid. We zien dat onze aanpak nu bevestigd wordt door de Commissie", zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis.

"En ook voor de mensen die op de site moeten werken is het veilig", aldus Luc Hellemans. "Wij hebben van bij de start onze bedrijfsarts en de gezondheidsdeskundige erbij betrokken. Zij hebben een degelijk advies gegeven over hoe je met de vervuiling moet omgaan. We hebben die voorschriften ook blijven verstrengen. We hebben de sociale inspectie op bezoek gehad die extra aanbevelingen gedaan heeft,... noem maar op."

Hellemans benadrukt nog dat iedereen uit de omgeving die vragen heeft, altijd terecht kan bij Lantis.

Meest gelezen