Wateroverlast in Hoegaarden

Overzicht : Wateroverlast in Vlaams-Brabant en Brussel

Terwijl de laatste regenbuien ook onze provincie verlaten hebben, is de toestand van heel wat waterlopen nog steeds alarmerend. Zo stijgt het peil van de Demer nog altijd en rond de streek van Tienen. In Geetbets en Zoutleeuw staat de Gete nog op z'n maximumpeil. Ook in Hoegaarden en in Grimbergen heeft het water heel wat leed en schade veroorzaakt. Op de meeste plaatsen is de situatie wel stilaan aan het verbeteren laat gouverneur Jan Spooren weten, maar op sommige plaatsen staan we nog voor moeilijke uren.

Diest

In Diest heeft de brandweer vannacht nog met man en macht enkele straten opgehoogd met zandzakjes die onder water dreigen te lopen rond de parking aan de Carrefour. Niet alleen het waterpeil van de Demer blijft stijgen, ook de Begijnenbeek wordt er nauwlettend in het oog gehouden; daar zijn ondertussen twee bijkomende pompen geplaatst (extra 5000l per min) om de Begijnenbeek verder te ontlasten, richting Demer. De grote waterafvoer vanuit Kortenaken-Bekkevoort blijft een groot risico. De brandweer is overal de hele nacht in de weer gebleven, gepompt, mensen geholpen en  bijkomende grote rampen zijn gelukkig vermeden. 

Geetbets

Vanuit Geetbets komt er hoopvol nieuws want daar lijkt het water niet meer te stijgen, zegt burgemeester Jo Roggen (Open VLD): "We hebben onze rondgang met de technische dienst gemaakt en er zijn een aantal straten die nu onder water staan waar er geen doorgang is voor wagens. We zien dat het waterpeil van de Melsenbeek en de Gete niet meer zakt maar aan haar maximum staat, maar als er geen regenbuien meer bijkomen, dan blijven we op dit moment van het ergste gespaard."

Tienen

In Tienen zijn er veel ondergelopen kelders van huizen, maar ook van winkels en bedrijven in het industriepark van Tienen. Daar is veel schade. Het waterpeil van de Gete is er nog steeds niet gezakt. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) gaat vandaag bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden. "In Hoegaarden is het waterpeil licht gestegen, en ondertussen gaan we kijken wat we hier in het getroffen gebied kunnen doen door bijvoorbeeld de oevers van de Gete te versterken. We willen zo vermijden dat er minder water door de straten loopt."

(lees verder onder de foto)

Tienen

Grimbergen

Ook Grimbergen heeft gisterenmiddag zijn deel gehad. Daar liep onder meer het cultuurcentrum onder en ook de Charleroihoeve. Vannacht is de situatie daar gelukkig niet verergerd en intussen is het water aan het wegtrekken. maar het belooft nog een drukke dag te worden zegt waarnemend burgemeester Philp Roosen (N-VA): "Ook de buurt van Humbeek Sas was zwaar overstroomd en deze keer ook gebouwen die normaal gespaard blijven, maar die nu ook in de klappen delen. Ik denk dan aan het cultuurcentrum waar het water tot één meter stond. Ook de Charleroihoeve is ontruimd waar een kamp voor kinderen aan de gang was, en we hebben net niet een rusthuis moeten ontruimen. Zo erg is het nog nooit geweest", besluit Roosen. De kelders van feestzaal El Dorado in deelgemeente Humbeek staan ook onder. 

Zoutleeuw

En in Zoutleeuw houdt waarnemend burgemeester Roger Mertens (CD&V) zijn hart nog altijd vast want het water in de Gete staat historisch hoog en ook in de vloedgracht is dat het geval. In een extra dijk begint water door te sijpelen en als die breekt zou dat slecht nieuws zijn voor de aanpalende straat: "Er zijn woningen bedreigd maar we hebben de nodige maatregelen getroffen. De bewoners van de aanpalende straten zijn verwittigd, en we hebben afgelopen nacht iedereen van voldoende zandzakjes voorzien, zodat ze hun woning toch wat kunnen beschermen. We hopen dat het water zo snel mogelijk gaat zakken, maar op dit ogenblik zien wij nog geen kentering.” 

Brussel

In Brussel valt de wateroverlast gelukkig erg goed mee. Daar zijn er geen gewonden gevallen en is er enkel stoffelijke schade, zoals ontwortelde bomen, ondergelopen tunnels, kelders en garages. De brandweer kreeg in Brussel in totaal 250 meldingen. "We hebben wel hulp uitgestuurd naar plekken waar er meer wateroverlast is", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Zoals naar de provincie Luxemburg en naar de zone Vlaams-Brabant Oost met pompmateriaal, en naar Luik met 16 brandweerlui en twee pompen om algemene bijstand te verlenen. De brandweer is  een hele grote familie" besluit Derieuw.

We staan nog voor enkele moeilijke uren

Jan Spooren, Gouverneur

Het gaat de volgende uren dan wel niet meer regenen, we staan nog voor enkele moeilijke uren weet gouverneur Jan Spooren. "Het slecht nieuws is dat we nog drie gebieden hebben waar de situatie nog aan het verslechteren is en waar we nog bijkomende materiele schade verwachten. Huizen die nog schade gaan oplopen. Dan gaat het vooral over de buurt rond Rotselaar, de streek rond Tienen met enkele deelgemeenten waar het water van de Gete nog aan het stijgen is, en in Sint-Joris-Weert waar er wateroverlast is in de Dijlevallei."

Sint-Joris-Weert

Meest gelezen