Radio 2

Roeselare krijgt zijn eerste officiële stadsdichter in een Rodenbachjaar

“Geen Rodenbachjaar zonder stadsdichter”, zegt schepen van cultuur Dirk Lievens (CD&V) en daarom is Edward Hoornaert (39) aangesteld als eerste officiële stadsdichter van de West-Vlaamse stad Roeselare. Hij blijft aan tot 2023 en zijn eerste opdracht bestaat erin de literaire erfenis van Albrecht Rodenbach (1856-1880) nieuw leven in te blazen.  

Albrecht Rodenbach werd 165 jaar geleden geboren in Roeselare en liet een rijke literaire erfenis achter die de grenzen van de stad al jaren overstijgt en een plaats kreeg in het huis van de Vlaamse letterkunde. 

“Het was nu of nooit om een officiële stadsdichter aan te stellen en met Edward Hoornaert hebben we iemand die het klappen van de zweep kent, zeker als je individueel talent omhoog wil duwen in Roeselare en poëzie terug wil laten leven in de stad”, stelt Dirk Lievens. 

Hertalen van 19de eeuwse grootmeesters

Edward Hoornaert heeft een passie voor de kunst van het woord, en zeker voor poëzie. Hij is de bezieler van het dichterscollectief Obsidiaan (°2016), redacteur van het online poëziemagazine Roer en initiatiefnemer van het vrij podium Roes dat al twee jaar na mekaar een podium biedt aan jonge woordkunstenaars. 

Hij is leraar Romaanse talen en is actief als dichter in zijn vrije tijd. “Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbacht kent iedereen maar hun werk is nu niet zo sexy meer. Mijn focus is om ze te hertalen en de rijke Roeselaarse traditie in een hedendaags jasje te steken.” 

Vodden, vodden!

Er komt een netwerkevent in het Klein Seminarie in het najaar waar dichters van ver buiten Roeselare op worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met die 19de eeuwse teksten. Maar ook de inwoners van Roeselare worden betrokken in het schrijven van een groot stadsgedicht. 

“De komende maanden zullen we ze uitdagen met losse verzen van Rodenbach. Hun reacties verwerken we dan tot een groot, nieuw stadsgedicht”, is het plan van Hoornaert. “Ik denk bijvoorbeeld aan het puntdicht van Rodenbach: ‘De professor zegt: Quid est philosophia?’ Een voddeman op strate: ‘Vodden,  vodden!’. Het toont de relativering die in het werk van Rodenbach zit. Ik ben echt benieuwd naar de reacties van de Roeselarenaren als ze die tekst zien verschijnen in het stadsbeeld.”

Collectieve belangrijker dan individuele

Edward Hoornaert is overtuigd dat poëzie geen uitsluitend individuele kunstvorm is. “Als dichter moet je natuurlijk aan de slag gaan, alleen op je kamertje. Maar inspiratie haal je veelal bij anderen, en je eigen vondsten vormen weer een inspiratiebron voor de volgende dichter. Het collectieve is sowieso altijd rijker dan het individuele. En dat zal ik proberen aantonen tijdens mijn ambtsperiode als stadsdichter.”  

Meest gelezen