Hongerstaking in Brussel: gaat het politieke stof liggen en komt er een oplossing?

Dag 59 van de hongerstaking in Brussel. De regering staat onder hoogspanning na het dreigement van de PS en Ecolo om uit de regering te stappen als er één dode valt. Maar na de aanstelling van een speciale gezant, die moet bemiddelen, lijkt de toon binnen de federale regering Vivaldi te matigen. PS-voorzitter Paul Magnette: "Er is geen politieke crisis." Ondertussen blijft de toestand van de honger- en dorststakers wel precair.

Sinds 23 mei zijn zo'n 400 sans-papiers in hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en de gebouwen van de universiteiten ULB en VUB. 59 dagen dus, en in die periode is de situatie alleen maar precairder geworden. Zeker nu sinds enkele dagen een goede helft van die sans-papiers ook in dorststaking is, wat het risico op een overlijden de komende dagen heel erg reëel maakt.

Ook binnen de regering zorgt dat voor hoogspanning. PS, Ecolo en Groen wilden dat premier De Croo (Open VLD) het dossier overnam van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). PS en Ecolo dreigden zelfs de regering te laten vallen als er straks een dode valt. "Binnen het uur", zei PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

Niemand wil een politieke crisis

Dat was gisteren. Vandaag klinkt de toon gematigder, wat blijkt uit de verschillende reacties van de politieke partijen in de ochtendprogramma's van VRT NWS en RTBF . De dreigementen werden daar weliswaar niet ingeslikt, maar ook niet herhaald. Het motto is nu: niemand wil een politieke crisis op een moment dat het land geteisterd wordt door andere problemen.

In Vlaanderen is iedereen verlamd door de angst voor het Vlaams Belang

PS-voorzitter Paul Magnette

PS-voorzitter Paul Magnette bijvoorbeeld zei tijdens Matin
Première op de RTBF dat het dossier eindelijk beweegt, nadat er wekenlang niet geluisterd is naar de voorstellen van zijn partij. "In Vlaanderen is iedereen verlamd door de angst voor het Vlaams Belang. Maar nu is een gezant aangesteld en die wil ook samenwerken met de mensen op het veld, zoals de rector van de universiteit. We kunnen dit oplossen. Er is geen politieke crisis."

Magnette verwijst naar de aanstelling door Sammy Mahdi van "speciaal gezant" Dirk Van den Bulck, de topman van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Hij moet bemiddelen en de hongerstakers toeleiden naar de zogeheten "neutrale zone", op enkele honderden meter van de Begijnhofkerk. Daar kunnen de actievoerders spreken over een individuele regularisatie op medische gronden.

Niemand wil een collectieve regularisatie

Bij de groenen eenzelfde verhaal. Ook Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet zegt geen politieke crisis te willen. Uit zijn commentaar op de RTBF blijkt overigens dat het front tussen PS en Ecolo niet zo eensgezind is. "Er zijn bepaalde dingen gezegd aan de premier, en het was de bedoeling dat dat daar bleef." Lees: er is een dreigement geweest, maar nu het openbaar is gemaakt door de PS en Pierre-Yves Dermagne bemoeilijkt dat de zaken, en een eventueel compromis. Ecolo is daar niet blij mee.

Maar de verhalen van de Vivaldi-partijen zijn ondertussen beter op elkaar afgestemd. Een collectieve regularisatie van de hele groep hongerstakers - het grote taboe bij Open VLD, MR, CD&V én SP.A - zegt niemand te willen.

De PS bepleit het niet, zei Magnette. "Een oplossing binnen de wet is mogelijk, dat hebben vorige regeringen ook gedaan. Er is geen politieke crisis."

Wij willen geen collectieve regularisatie, maar wel dat elk dossier individueel bekeken wordt. Ook Ecolo wil het zo

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt

Groen vraagt evenmin een collectieve regeling. Kamerlid Wouter De Vriendt in De Ochtend op Radio 1: "Wij willen geen collectieve regularisatie, maar wel dat elk dossier individueel bekeken wordt. Ook Ecolo wil het zo."

De Vriendt heeft het gevoel dat de harde opstelling van de voorbije dagen geloond heeft. "Het heeft te lang geduurd, maar er zijn nu hoopvolle signalen. Met de aanstelling van een gezant zijn er stappen vooruit gezet, en nu moet dat nog verder uitgewerkt worden door de sans-papiers bijvoorbeeld te laten bijstaan door een advocaat in de neutrale zone."

Een individuele regeling op medische gronden

Zo wordt een compromis mogelijk, want laat die individuele afhandeling van dossiers nu net het voorstel van staatssecretaris Sammy Mahdi zijn. Een collectieve regularisatie, zei hij al, "zal niet gebeuren". Enkel een individuele en tijdelijke regularisatie kan, op basis van medische redenen. "Mensen die ernstig ziek zijn, hebben een dringende medische behandeling nodig", klinkt het. "Ze kunnen daarnaast een beroep doen op de verblijfprocedures voor mensen die ernstig ziek zijn en een aanvraag indienen."

Hij krijgt daarvoor steun van zijn partijvoorzitter Joachim Coens. Die zei in De Ochtend ook dat de actievoerders desnoods gedwongen moeten opgenomen worden in het ziekenhuis, een standpunt dat eerder al door Open VLD en MR is ingenomen.

Het stof is nog niet gaan liggen

Het stof is nog niet gaan liggen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalde nog uit naar de coalitiepartners door het "surrealistisch" te noemen dat ze op dit moment een regeringscrisis willen uitlokken. Maar de scherpste randen zijn wel van de standpunten afgevijld.

Is het probleem dan helemaal ontmijnd? Voor een stuk wel, ook omdat er ondertussen negen mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht en het risico op een snel overlijden minder groot is. Maar tegelijkertijd vragen de actievoerders een collectieve regeling voor de hele groep van vierhonderd mensen, en is de bereidheid om met de speciale gezant te praten klein. Het blijft de vraag wat er gaat gebeuren als er effectief een dode te betreuren valt. Want misschien is de politieke urgentie wat minder, de situatie op het terrein is daardoor voorlopig niet veranderd.

 

 

 

Meest gelezen