Koning Filip heeft lof voor veerkracht en solidariteit bij watersnood en coronacrisis in 21 juli-toespraak

De traditionele toespraak van de koning naar aanleiding van de Nationale Feestdag op 21 juli staat in het teken van de watersnood en de coronacrisis. Koning Filip staat stil bij het grote leed, en is vol lof over de vele blijken van veerkracht en solidariteit die hij met eigen ogen kon zien. Hij dankt al wie hulp biedt, en wijst daarbij op de onmisbare rol van de staat en de openbare diensten. Hij wijst ook op de onschatbare waarde van onze menselijkheid. Die is essentieel en zal ons de kracht geven om op te veren, besluit de koning.

De traditionele toespraak van de koning net voor de Nationale Feestdag op 21 juli kon niet anders dan in het teken staan van de ramp die zich vorige week voltrokken heeft in ons land. Koning Filip heeft het uitgebreid over de watersnood, die nog eens bovenop de coronacrisis komt die al achttien maanden duurt.

De koning staat stil bij het grote leed dat velen getroffen heeft, maar ook bij de vele blijken van veerkracht en de grote solidariteit waar hij met eigen ogen getuige van kon zijn.

Onze gedachten gaan naar de families en naasten van de slachtoffers en naar allen die zich in nood bevinden. De menselijke tol is hoog. 

Koning Filip

Hij heeft veel lof voor al wie hulp biedt: de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten, het leger en de tallloze vrijwilligers. Hij is ook dankbaar voor de Europese hulp. 

Zijn bijzondere dank gaat uit naar het zorgpersoneel: "Tijdens de voorbije drie golven van de pandemie hebben zij zichzelf overstegen, en nu staan ze voor tal van opdrachten die moesten worden uitgesteld."

Bekijk hier de volledige toespraak van de koning naar aanleiding van de Nationale Feestdag, en lees daaronder verder:

Videospeler inladen...

De staat en de openbare diensten

De watersnood en de coronacrisis hebben duidelijk gemaakt hoe groot de noodzaak is om samen te werken op alle niveaus, zegt de vorst: "We hebben ook de onmisbare rol van de staat en de openbare diensten herontdekt. Hun zeer nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en het middenveld is één van de sleutels voor de succesvolle aanpak van de huidige sanitaire crisis. Ik denk meer bepaald aan de productie en de distributie van de vaccins."

Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid.

Koning Filip

Tenslotte spreekt de koning zijn vertrouwen uit in onze kracht om op te veren: "In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren. Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan."

Lees hieronder de volledige tekst van de toespraak van de koning:

Dames en heren,

Een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp. Onze gedachten gaan naar de families en naasten van de slachtoffers en naar allen die zich in nood bevinden. De menselijke tol is hoog. 

De overstromingen hebben een ravage in onze steden en dorpen aangericht. Velen hebben alles verloren. Het werk van een mensenleven, weggevaagd in enkele uren. De Koningin en ik zullen nooit onze ontmoetingen vergeten met de bewoners van Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort en van andere zwaar getroffen gemeenten.

Maar in tegenspoed geeft onze bevolking blijk van een immense solidariteit. Uit alle hoeken van het land wordt spontaan hulp geboden en talloze vrijwilligers zijn vol toewijding aan de slag gegaan. We zijn hen en onze Europese partners heel dankbaar. 

Ik dank ook de autoriteiten op het terrein die non-stop gewerkt hebben met de steun van de hulpdiensten, de brandweer en het leger. Voor de heropbouw zullen alle middelen worden aangewend.

Deze tragedie komt bovenop de lange gezondheidscrisis.

De afgelopen achttien maanden heeft ons land een zware beproeving doorstaan. We hebben een hoge tol betaald. Velen van ons hebben een persoonlijk of professioneel drama beleefd. Ons leven is overhoopgehaald – met gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, vooral bij de jeugd. Velen hebben te lijden gehad onder eenzaamheid en afzondering.

We hebben veel van onze zekerheden moeten opgeven, en soms moesten we genoegen nemen met onvolmaakte oplossingen. Maar we hebben blijk gegeven van een onvermoed aanpassingsvermogen.

De Koningin en ik zijn getuige geweest van prachtige voorbeelden van veerkracht. Ze verdienen al onze dankbaarheid.

Onze bijzondere dank ook aan het zorgpersoneel. Tijdens de voorbije drie golven van de pandemie hebben zij zichzelf overstegen. Nu staan ze voor tal van opdrachten die moesten worden uitgesteld.

Dames en heren,

Ons maatschappijmodel, met de democratie als fundament, heeft zijn stevigheid bewezen. En het is een vruchtbare bodem gebleken voor creatieve projecten.

Maar we zijn ons ook bewust geworden van de noodzaak meer met elkaar samen te werken, op alle niveaus. Want alleen kan geen enkel individu, beleidsniveau of instelling de grote veranderingen aan, die ons te wachten staan.

We hebben ook de onmisbare rol van de staat en de openbare diensten herontdekt. Hun zeer nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en het middenveld is één van de sleutels voor de succesvolle aanpak van de huidige sanitaire crisis. 

Ik denk meer bepaald aan de productie en de distributie van de vaccins. 

En dankzij de goede afstemming met de inzet van al die schitterende vrijwilligers kunnen we ons vaccinatieprogramma echt geslaagd noemen. 

Dames en heren,

Om aan onze toekomst te bouwen kunnen we beroep doen op onze kennis en onze creativiteit. En op onze solidariteit, vrijgevigheid, empathie en moed. Mooie menselijke eigenschappen die we de voorbije maanden, dagen en uren getoond hebben.

Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren. Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan. Deze overtuiging deel ik graag met u ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Meest gelezen