www.fotodp.be

Uitbreiding maatregelen na bodemonderzoek rond voormalige papierfabriek Willebroek

Naar aanleiding van een bodemverontreiniging met PFAS zijn in een afgebakend gebied rond de site van de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer in Willebroek bijkomende voorzorgsmaatregelen in een groter gebied nodig. 

In een deel van dat gebied spelen kinderen best niet op onbedekte grond. Dat melden Luc Spiessens, de waarnemende burgemeester van Willebroek, en de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken maandagavond.

In Broek De Naeyer mogen kinderen niet spelen op onbedekte terreinen of aan de oevers. Op de gehele zone van de oude fabrieksterreinen van de woonsite De Naeyer mogen kinderen niet op onbedekte terreinen spelen.

De bewoners wordt aangeraden om verharde oppervlakken zowel binnen als buiten (onder meer terrassen) wekelijks met nat te reinigen. Bewoners wordt ook geadviseerd om onverhard terrein te bedekken (inzaaien, grasmatten, schors, kiezel, worteldoeken) en voor het publiek domein zal de gemeente Willebroek en de provincie Antwerpen zorgen voor de nodige afdekking. Dat is volgens Vrancken en Spiessens belangrijk om het opwaaien van stof te vermijden en zo blootstelling te beperken.

Bovendien moeten de huidige eigenaars ook zorgvuldig omgaan met deze "PFAS-verdachte" grond. Bij het uitvoeren van grondwerken met grondverzet gelden in de afgebakende zone ook specifieke aanbevelingen.

Een pilootproject in het kader van waterbodemonderzoek wees op een mogelijke PFAS-verontreiniging rond de site van de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer in Willebroek. In afwachting van bijkomende onderzoek besloot het Agentschap Zorg en Gezondheid in overleg met de OVAM en de gemeente Willebroek op 21 juni om voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bewoners in een afgebakend gebied rond de site.

Uit de resultaten van dit bijkomend onderzoek blijkt dat de concentraties op meerdere plaatsen de bodemsaneringsnorm voor PFOS in woongebied overschrijden. Ook in stalen genomen dicht bij de Fabrieksloop, de Zwarte Beek en de Arkenbosloop is er sprake van sterk verhoogde concentraties. Wellicht is er hier een link met slibruiming in het verleden. Ook in het grondwater werden verhoogde PFOS-concentraties aangetroffen.

In het bijkomend onderzoek nam de erkend bodemsaneringsdeskundige ook stalen van het oppervlaktewater. Uit de gezondheidskundige toetsing door Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat de gezondheidsrisico's van zwemmen of waterrecreatieactiviteiten in watersportbaan Hazewinkel en in De Bocht aanvaardbaar zijn voor kinderen en volwassenen. Zwemmen of watersportactiviteiten zorgen voor een beperkte bijkomende blootstelling aan PFAS.

Uit de resultaten van het bijkomend onderzoek blijkt ook dat in het gebied verdere stappen nodig zijn. De OVAM laat zo snel mogelijk een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren in het woongebied op de site De Naeyer. Daarna wordt op basis van een risico-evaluatie beoordeeld of en waar een sanering noodzakelijk is. 

De Vlaamse overheid wil naar eigen zeggen de particuliere eigenaars maximaal ontzorgen en kosten voor het beschrijvend bodemonderzoek en de eventuele sanering op zich nemen. Ook buiten die site De Naeyer zal verder onderzoek nodig zijn en ook dat zal op korte termijn gepland worden. De Vlaamse overheid verkent daarvoor alle instrumenten en mogelijkheden die het bodembeleid haar biedt.

  

Meest gelezen