Nieuwe eindtermen 2e en 3e graad blijven voorlopig overeind: Grondwettelijk Hof verwerpt vraag tot schorsing

De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs blijven voorlopig overeind. Het Katholiek Onderwijs had samen met de Steinerscholen en een aantal kunstscholen aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om de nieuwe eindtermen te schorsen en te vernietigen. Op de vraag tot schorsing is het Grondwettelijk Hof alvast niet ingegaan. De nieuwe eindtermen kunnen dus ingaan op 1 september. Later volgt wel nog een uitspraak ten gronde. 

Het Vlaams Parlement keurde in februari de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs goed. Eindtermen zijn de mininumdoelen aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die leerlingen moeten bereiken. Vanaf 1 september zullen die nieuwe eindtermen al worden toegepast in het derde middelbaar, om dan stelselmatig per schooljaar uit te rollen tot het zesde middelbaar.

Maar onder meer het Katholiek Onderwijs, de grootste onderwijsverstrekker, kan zich niet vinden in de nieuwe eindtermen. Volgens de koepel zijn ze te gedetailleerd en laten ze zo te weinig ruimte voor het eigen pedagogisch project. In juridische termen: volgens het Katholiek Onderwijs komt daardoor de grondwettelijke onderwijsvrijheid in het gedrang.

En dus trok het Katholiek Onderwijs naar het Grondwettelijk Hof, met een vraag tot schorsing en uiteindelijk vernietiging van de nieuwe eindtermen. Een schorsing, de eerste etappe, zou betekenen dat de eindtermen voorlopig "on hold" worden gezet en dus niet kunnen ingaan op 1 september.

Maar op die vraag is het Grondwettelijk Hof dus alvast niet ingegaan. "Voor een schorsing is onder meer vereist dat de verzoekende partijen aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent", klinkt het. Het Hof oordeelt dat dat niet het geval is. 

Voorlopig

"De nadelen die de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor de verzoekende partijen zou kunnen meebrengen, wegen niet op tegen de nadelen van een schorsing van die bepalingen voor het gehele onderwijsveld, meer bepaald het doorkruisen van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen", aldus het Grondwettelijk Hof.

Concreet: op 1 september zullen de scholen wel degelijk met de nieuwe eindtermen aan de slag kunnen/moeten gaan. Maar daarmee is het verhaal niet gedaan. Het Grondwettelijk Hof moet wel degelijk nog ten gronde een uitspraak doen over de grondwettelijkheid van de eindtermen. Die uitspraak volgt later.

Weyts: "Zou het betreuren als men procedure ten gronde zou behouden"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op de uitspraak. "Ik heb altijd vertrouwen gehad in de goede afloop van deze schorsingsprocedure. De nieuwe eindtermen zijn immers een werkstuk van het onderwijsveld zelf, van leerkrachten, koepels en experten. Een werkstuk dat in het Vlaams Parlement vervolgens werd goedgekeurd zonder 1 tegenstem."

Tegelijk hoopt hij dat de partijen die een schorsing en vernietiging vroegen de procedure nu loslaten. "Ik zou het betreuren als men de procedure ten gronde zou behouden. Ik hoop dat zij het onderwijs op dat vlak niet een beetje in de onrust willen behouden", aldus Weyts. "Wij zijn altijd bereid om bij te sturen wanneer we in de praktijk vaststellen dat de lat misschien een beetje te hoog ligt."

Topman Katholiek Onderwijs: "Alle vertrouwen dat Grondwettelijk Hof ons ten gronde wel zal volgen"

Het Katholiek Onderwijs is in elk geval niet van plan om de procedure nu stop te zetten. "Wij hopen dat de uitspraak ten gronde niet te lang op zich laat wachten", aldus topman Lieven Boeve. "We blijven van oordeel dat die eindtermen te uitgebreid zijn, te sturend en dat er te veel zijn. Wij hebben er alle vertrouwen dat Grondwettelijk Hof ons daar wel in zal volgen."

Maar het arrest van het Grondwettelijk Hof van vandaag betekent wel dat de katholieke koepel komend schooljaar de nieuwe eindtermen zal moeten toepassen. "Wij waren voorbereid op dat scenario", aldus Boeve. "Onze leerplannen hebben we voorbereid, dus die zullen nu ingaan."

Onderwijsminister Ben Weyts reageert tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar de topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve blijft erbij dat de nieuwe eindtermen moeten verdwijnen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen