Nicolas Maeterlinck

Opruim na overstromingen niet zonder gevaar, zegt crisiscentrum: "Chemische stoffen in water, let op voor brandwonden"

Het crisiscentrum roept mensen in overstromingsgebied op om voorzichtig te zijn wanneer ze hun huis schoonmaken. Veel kelders en garages zijn ondergelopen en daardoor kunnen er heel wat gevaarlijke stoffen in het modderwater zitten. Vrijwilligers die gaan helpen moeten dus ook voorzichtig zijn. Of de stoffen ook op lange termijn voor vervuiling van bodems en waterlopen kunnen zorgen, is niet duidelijk.

"De overstromingen waren heel krachtig", aldus Yves Stevens van het crisiscentrum. "Ze hebben dan ook heel wat tuinen, garages en kelders doen onderlopen en alles wat daar stond, meegesleurd. Daardoor kan er op sommige plekken stookolie in het modderwater terechtgekomen zijn, of andere gevaarlijke poetsproducten en chemische stoffen. En er zijn ook heel wat onbekende producten in het water terechtgekomen."

Gaan helpen opruimen in het water is niet zonder gevaar

Yves Stevens van het crisiscentrum

Handschoenen, laarzen, handen wassen

Het crisiscentrum roept mensen die hun huis, kelder, tuin ... zagen onderlopen en nog verder moeten poetsen, op om voorzichtig te zijn. "Draag handschoenen, laarzen en was vaak je handen", raadt Stevens aan. "Ook als je gas ruikt, of als stopcontacten onder water stonden: vraag altijd een expert om langs te komen."

Yves Stevens somde in "Het journaal" een aantal gevaren op bij het ruimen van puin. Sommige mensen liepen reeds brandwonden op:

Videospeler inladen...

"Gaan helpen in het water van het randgebied is ook niet zonder gevaar dus. We hebben al verhalen gehoord van mensen die brandwonden hebben opgelopen, dus let daar echt mee op. Onze oproep is heel duidelijk: neem geen onnodige risico's", besluit Stevens. Hoe je veilig kan opruimen, lees je op de website van het crisiscentrum.

Gevolgen op lange termijn?

Dat het water op sommige plekken - naast de vervuiling met modder en heel wat afval en huisraad - ook vervuild is met chemische stoffen zoals stookolie of chemicaliën is duidelijk. Maar hoe ernstig is de situatie? En wat is de impact ervan op lange termijn? Wil dat zeggen dat de rivierlopen ook vervuild zullen zijn, of dat die vervuiling van het water mee de bodem in trekt? Bij verschillende instanties is te horen dat er stalen genomen zullen worden, maar dat het daar mogelijk te vroeg voor is. "We focussen eerst op het vinden en helpen van mensen, en nu is ook de opruim al op heel wat plekken bezig. Dat heeft prioriteit", klinkt het.

Neemt niet weg dat er wel preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden. In de stad Valkenburg, in Nederland, besloot de burgemeester om de toegang tot bepaalde gebieden die overstroomden te verbieden omdat er (mogelijk verontreinigde) modder was achtergebleven. Gezinnen die hun tuin zagen overstromen, wordt afgeraden om er hun kind de komende week al te laten spelen. Bij verschillende instanties bij ons is te horen dat een dergelijke preventieve maatregel op het niveau van de lokale besturen of provincie genomen moet worden. Maar onze redactie verneemt dat dergelijke maatregelen op dit moment nergens in de maak zou zijn.

Meest gelezen