Neutrale zone hongerstakers sluit voor algemeen publiek: "Als systeem voor chaos zorgt, kan het niet anders"

De neutrale zone, die was opgericht voor de hongerstakers in Brussel, sluit vanaf maandag voor het algemene publiek. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bekendgemaakt. Terwijl de zone in het leven was geroepen om de individuele dossiers van de hongerstakers te bespreken, waren er sinds gisteren heel wat andere mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Voor hen wordt de zone nu gesloten; voor de hongerstakers blijft de zone wel nog open. 

"We sluiten de neutrale zone voor algemeen publiek" dat twitterde Mahdi vanmiddag. "Wanneer zelfs afsprakensysteem voor deze chaos zorgt, kan het niet anders." 

De afgelopen twee dagen zijn er namelijk heel wat mensen zonder papieren afgekomen op de neutrale zone die werd opgericht voor de hongerstakers.  

Doordat er vandaag lange rijen stonden, werd de neutrale zone vroeger dan gepland was gesloten: normaal is ze open tussen 11 en 15 uur, nu werd ze al rond 14 uur gesloten. Dat kondigde staatssecretaris Madhi vanmiddag aan.

Afgelopen woensdag zetten de hongerstakers hun actie om een zogenoemde collectieve regularisatie te bekomen na bijna twee maanden stop. 

De actievoerders kunnen sindsdien via de neutrale zone wel hun individueel dossier bespreken en op basis daarvan beslissen of ze een aanvraag tot regularisatie wensen in te dienen. 

Daarbij is er volgens Mahdi geen speciale behandeling en wordt hun dossier dus op dezelfde manier behandeld als elk ander dossier.  Al werden daar vanmiddag vragen over gesteld in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. 

Toestroom

Gisteren werd eerst beslist om in de neutrale zone met een afsprakensysteem te werken, en ook mensen die niet tot de hongerstakers behoorden informatie te verschaffen. "Maar er doen veel foute geruchten de ronde", laat Mahdi weten. "Zo denken veel mensen dat iedereen die zich aanbiedt aan de neutrale zone een verblijfsvergunning zou krijgen." 

En dat heeft een toestroom van mensen zonder papieren veroorzaakt. "Het is niet de bedoeling dat er plots honderden mensen naar de neutrale zone komen en het zal ook niet veel helpen want je krijgt daar enkel informatie over je dossier", aldus Mahdi. "Het wordt zeker niet anders behandeld. Zolang andere mensen daar verkeerde informatie over verspreiden, krijg je helaas dit soort taferelen."

Een Marokkaanse vrouw zonder papieren is zoals zovelen naar de neutrale zone gekomen om haar regularisatie te vragen. Haar dossier is sinds 2009 al drie keer afgewezen, vertelt ze aan onze reporter Gianni Paelinck. "Mijn verdriet zit achter mijn glimlach", zegt ze. "Ik heb er genoeg van. Ik wil leven zoals de anderen."

Videospeler inladen...

Snelle behandeling

"Om mensen geen valse hoop te geven, wordt de neutrale zone gesloten voor het algemene publiek vanaf maandag", bevestigde Madhi vanmiddag in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. "Enkel de mensen die bij de actie (de hongerstaking, red.) betrokken waren, kunnen daar terecht voor informatie en begeleiding." 

In de commissie zei de staatssecretaris nog eens heel duidelijk dat de dossiers van de  hongerstakers volgens de bestaande procedures worden bekeken, dat er dus voor hen niks wijzigt in de huidige praktijk. 

Wel zitten ze nu in een "prioritaire groep", gaf Mahdi toe. Dat wil zeggen dat hun dossier sneller zal worden behandeld zoals dat gewoonlijk het geval is voor heel kwetsbare groepen.  "Dat leek me belangrijk om de mensen daar weg te krijgen. Als dat hetgene is wat je moet doen om de hongerstaking te stoppen, ja, dan ben ik bereid dat te doen", zei Mahdi hierover. 

Voorkeursbehandeling?

N-VA-kamerlid Theo Francken merkte vanuit de oppositie op dat het feit dat de hongerstakers in de neutrale zone rechtstreeks contact kunnen hebben met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken toch wel een voorkeursbehandeling is, want dat andere mensen zonder papieren dat niet kunnen. 

Mahdi reageerde dat de neutrale zone een manier was om de hongerstakers weg te halen uit de sites waar ze actie voerden. En dat het belangrijk was dat de eerste dagen daar ook anderen (niet-hongerstakers)  terecht konden om de weg te banen voor de hongerstakers. 

Lijst

Ook vroeg Francken zich af of er al een lijst was van de hongerstakers, die dan nog in de neutrale zone binnen mogen. Hij stelde zich ook vragen bij de manier waarop die lijst dan moet worden opgesteld.  

De lijst is er vooralsnog niet. De actievoerders zouden ook weigerachtig zijn om de namen door te geven omdat ze vrezen dat die ook voor andere doeleinden zou worden gebruikt. 

Meest gelezen