De oude gascentrale in Vilvoorde.

Alweer tegenvaller voor kernuitstap: provincie Vlaams-Brabant weigert vergunning gascentrale Vilvoorde

De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning te geven aan Engie/Electrabel voor de gascentrale in Vilvoorde. Dat meldt de krant De Tijd en het nieuws is ons bevestigd. De beslissing is verrassend. De gascentrale van Vilvoorde zou mogelijk een van de twee of drie centrales worden om de kernuitstap tegen 2025 mogelijk te maken. "Volgens ons is de site van Vilvoorde een van de beste locaties in België om een nieuwe gascentrale met minimale milieu-impact te bouwen", laat Engie/Electrabel weten.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft beslist om Engie/Electrabel geen vergunning toe te kennen, omdat de gascentrale de natuurtoets niet heeft doorstaan. Het project zou te vervuilend zijn voor de Vlaamse natuur.

Op basis van die resultaten vinden we dat de gascentrale te veel stikstof, CO₂ en ammoniak zou uitstoten

Gunther Coppens, bevoegd gedeputeerde (N-VA)

"De natuurtoets heeft voorspeld wat de mogelijke uitstoot van deze gascentrale in Vilvoorde zou zijn. Op basis van die resultaten vinden we dat de gascentrale te veel stikstof, CO₂ en ammoniak zou uitstoten", reageert bevoegd gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). "Het project botst met de strengere stikstofnorm, aangekondigd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ook zou de stad Vilvoorde haar klimaatplan niet kunnen halen door de centrale." De stad Vilvoorde heeft een luchtbeleidsplan om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO₂-uitstoot fors te verminderen. 

Verrassing

De gascentrale in Vilvoorde maakte grote kans om een van de twee of drie gascentrales te worden voor de geplande kernuitstap. De federale regering wil tegen 2025 de kerncentrales sluiten en gascentrales bouwen om genoeg energie te kunnen opwekken. In april dit jaar besloot de provincie Limburg ook geen vergunning te geven voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem. De tijd dringt dus.

Voor Engie komt de beslissing dan ook als een verrassing. "Volgens ons is de site van Vilvoorde een van de beste locaties in België om een nieuwe gascentrale met minimale milieu-impact te bouwen. Wij zijn dan ook verrast door het nieuws", laat het bedrijf weten. "Bij het uittekenen van dit project hebben we grote inspanningen geleverd om de impact op het milieu en de omgeving zo minimaal mogelijk te houden. Die inspanningen werden erkend in een unaniem gunstig advies van de hiervoor bevoegde Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle bevoegde Vlaamse overheidsinstanties en enkele experts zetelen. Het gebeurt hoogst uitzonderlijk dat de deputatie een advies van de POVC niet volgt."

Engie/Electrabel kocht de site een jaar geleden terug en ontving in maart bijvoorbeeld nog een positief advies van de stad Vilvoorde. Het bedrijf heeft voorlopig de beslissing en motivering van de provincie Vlaams-Brabant nog niet ontvangen.

Bij het uittekenen van dit project hebben we grote inspanningen geleverd om de impact op het milieu en op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden

Engie/Electrabel

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) neemt akte van de beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant: "In eerste aanleg is het provinciebestuur bevoegd voor de beoordeling van de vergunnings­aanvragen voor dergelijke gascentrales. Als minister kom ik pas aan zet wanneer een beroep wordt ingediend tegen de beslissing van de deputatie. Ik ga ervan uit dat de deputatie een weloverwogen en gemotiveerde beslissing heeft genomen, maar moet hun besluit nog in detail bestuderen. Aangezien ik als minister mogelijk nog moet oordelen als er beroep wordt aangetekend, is het niet gepast een persoonlijke appreciatie te geven. Dat zou de onpartijdigheid en rechtsgeldigheid van een toekomstige beslissing in het gedrang brengen en daar zou niemand bij gebaat zijn."

Volgens Gunther Coppens heeft de weigering niets te maken met het feit dat zijn partij tegen de kernuitstap is. "Men kan nog in beroep gaan bij minister Demir en de Vlaamse regering, en daar moet dan verder beslist worden", stelt Coppens. De voorzitter van N-VA, Bart De Wever, steunt alvast op Twitter de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant.