Foto Kurt bvba

Extra nationaal parket moet verkeer veiliger maken

Er komt een nieuw, gecentraliseerd parket dat zich enkel met de administratieve afhandeling van verkeersboetes gaat bezig houden. Dat heeft de ministerraad afgelopen vrijdag beslist op voorstel van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Op die manier kunnen meer en efficiëntere verkeerscontroles worden uitgevoerd. De N-VA stelt zich daarbij vragen.  

Tachtig procent van de verkeersboetes zijn onmiddellijke inningen. Dit zijn veelal simpele dossiers, maar ze nemen wel heel wat tijd in beslag. Door de administratieve afhandeling van verkeersboetes te centraliseren, komt er bij de politieparketten capaciteit vrij en kunnen zij zich toespitsen op de zwaardere overtredingen. 

In drie jaar tijd steeg het aantal uitgestuurde verkeersboetes van 4,1 naar bijna 5 miljoen

In 2017 begon justitie met de automatische en gedigitaliseerde verwerking van verkeersboetes. Dit betekende een stijging in het aantal vaststellingen en vervolgingen van verkeersovertredingen. Het aantal uitgestuurde boetes steeg in drie jaar tijd van 4,1 miljoen in 2017 naar bijna 5 miljoen. Dit zorgt voor een bijkomende administratieve werklast bij de politieparketten, die door het hoger aantal dossiers bijvoorbeeld meer betwistingen dienen te behandelen. 

Een betere verkeersveiligheid door meer controles

Ons land scoort slecht op gebied van verkeersveiligheid. In 2019 steeg het aantal verkeersdoden opnieuw na enkele jaren van daling. Er vielen 646 doden en 48.000 gewonden. Dat is veel te hoog, zegt minister Van Quickenborne: “Het is daarom noodzakelijk dat we de straffeloosheid in het verkeer tegengaan. Met extra capaciteit voor het openbaar ministerie zorgen we ervoor dat er efficiënter kan worden gewerkt om zo de pakkans van snelheidsovertreders te verhogen.”

Videospeler inladen...

Uit een onderzoek van VIAS en uit ander internationaal onderzoek blijkt dat zowel de vaste snelheidscamera’s als trajectcontroles een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Vaste snelheidscamera’s verminderen het totaal aantal letselongevallen met 20 procent.  Bij trajectcontroles ligt dit nog een pak hoger. Zo is er een daling met 30 procent voor het aantal letselongevallen en een vermindering van het aantal dodelijke slachtoffers met meer dan de helft.  

Momenteel worden snelheidscamera's af en toe uitgezet om de toestroom van overtredingen en zo de administratieve werkdruk te beperken. Soms wordt ook een zogeheten tolerantiemarge gehanteerd die de grens bepaalt voor een snelheidsovertreding. Door de verlichting van de administratieve last hoopt minister Van Quickenborne dat beide versoepelingen kunnen worden afgebouwd.

Twijfel over efficiëntie

De N-VA-kamerleden Wouter Raskin en Sophie De Wit hebben hun bedenkingen bij het plan voor een nationaal verkeersparket: "De pakkans moet omhoog, maar is een nieuwe "superprocureur" wel effectief het juiste pad naar meer verkeersveiligheid en wat met de grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië in pakkans?"

"Overdreven snelheid is absoluut een killer in het verkeer. De N-VA is ook altijd een medestander geweest in de strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarom moet de pakkans ook effectief omhoog", stelt Raskin. Maar De Wit vraagt zich af of een bijkomende structuur niet eerder ten koste gaat van meer efficiëntie: "Waarom niet gewoon de bestaande verkeersparketten versterken en hen laten werken op basis van duidelijke richtlijnen van het college van procureurs-generaal?" 

De N-VA wijst ook op de verschillen tussen de gewesten. In 2019 stonden er in Vlaanderen 1.450 flitspalen (20 per 1.000 km weg), in Wallonië amper 280 (of 3,4 per 1.000 km weg). Bovendien worden in Vlaanderen meer pv's uitgeschreven per inwoner en is het goed voor ongeveer drie kwart van de onmiddellijke inningen. "Zal de minister er dan ook voor ijveren dat de pakkans in alle gewesten effectief gelijkgetrokken wordt?", wil de partij nog weten.

Meest gelezen