BELGA/MAETERLINCK

Tolerantiemarge voor verkeersboetes verdwijnt: krijgen we vanaf nu boete als we 1 km/uur te snel rijden?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil de verkeersveiligheid verhogen door flitscamera's en trajectcontroles voortdurend actief te maken, én door tolerantiemarges voor boetes af te schaffen. Maar wat betekent dat: de tolerantiemarge? Krijgen we vanaf nu een boete als we 121 kilometer per uur rijden waar we maar 120 kilometer per uur mogen rijden? 

Minister van Justitie Van Quickenborne kondigde gisteren aan dat er een extra nationaal parket voor verkeersveiligheid komt. Het parket moet de 14 lokale parketten ondersteunen in de administratieve afhandeling van verkeersboetes. Die boetes zullen tegen eind dit jaar opvallend toenemen, omdat er meer en efficiëntere verkeerscontroles zitten aan te komen.  

Zo zullen snelheidscamera's altijd en overal actief moeten zijn en zullen ook alle trajectcontroles effectief moeten werken. Momenteel is slechts een derde van die trajectcontroles werkzaam. Maar wat nog meer is: de "tolerantiemarges" zullen stelselmatig afgebouwd worden. Dan is de vraag: wat houdt dat precies in, een zogenoemde "tolerantiemarge" of "tolerantiegrens"?

Tolerantiemarge vs. technische marge

Een tolerantiemarge voert een bepaalde snelheidsdrempel in voor het opstellen van een proces-verbaal. Wanneer de gemeten snelheid de afgesproken drempel overschrijdt, stelt de politie een proces-verbaal op. Op sommige plekken ligt die tolerantiemarge momenteel opvallend hoger dan de toegelaten snelheid op de verkeersborden, net omdat er te weinig mensen zijn bij onze parketten om alle verkeersovertredingen te kunnen vervolgen. 

Het gevolg is dat verkeersovertreders in die zones de facto geen boete krijgen voor lichtere snelheidsovertredingen. Deze marges kunnen verschillen van regio tot regio. "Zo wordt een snelheidsovertreder in Brussel pas vanaf 47 kilometer per uur geflitst in een zone 30," verduidelijkt Van Quickenborne. 

De technische marge vangt de fouten op van meettoestellen en blijft bestaan 

Naast deze tolerantiemarge bestaat echter nog steeds een technische foutenmarge van de snelheidscamera's. Dat is een kleine marge om technische fouten van meettoestellen op te vangen, aangezien die soms een afwijking hebben. De foutenmarge blijft, zeker tot alle toestellen met honderd procent accuraatheid kunnen meten. 

Momenteel bedraagt de technische marge zes kilometer per uur voor alle zones waar je maximaal 100 kilometer per uur mag rijden. Zodra de snelheidsdrempel daarboven gaat, 120 bijvoorbeeld, is de marge zes procent op die toegelaten snelheid. Dat blijft ongewijzigd. 

  

Meest gelezen