Niet in elk ziekenhuis vielen evenveel coronadoden, hoe komt dat? "Onderzoek dringt zich op"

Er zijn tussen ziekenhuizen onderling duidelijke verschillen in de sterftecijfers van hun coronapatiënten. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano waar oppositiepartij N-VA nu mee naar buiten komt. N-VA vraagt om te onderzoeken waar die verschillen vandaan komen, om er lessen uit te kunnen trekken.

Eerst even naar de cijfers: in Vlaanderen is 16,5 procent van de  coronapatiënten in het ziekenhuis overleden. In Wallonië is dat 20,4 procent en in Brussel 18,2 procent. 

Op intensieve zorg liggen de sterftecijfers in alle drie de gewesten hoger, maar ook dan zijn er regionale verschillen. In Vlaanderen overleed 30,6 procent van de coronapatiënten op intensieve. In Wallonië is dat 40,9 procent en in Brussel 39,6 procent.

De verschillen tussen regio's en ziekenhuizen zijn te groot om onder de mat te vegen

Lorin Parys, Vlaams parlementslid N-VA

De verschillen zijn opvallend. N-VA, die al langer aandringt op meer transparantie rond de sterftecijfers in ziekenhuizen, vraagt meer duidelijkheid: "De verschillen tussen de regio’s en ziekenhuizen onderling zijn te groot om zomaar onder de mat te vegen", zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys in "De ochtend" op Radio 1. 

N-VA betreurt dat de cijfers nu pas beschikbaar zijn en vraagt een onafhankelijk onderzoek naar de cijfers. "Alleen zo kunnen we de juiste lessen trekken uit deze gezondheidscrisis en weten of elke patiënt in het juiste bed is terechtgekomen", klinkt het.

Cijfers lang geheim gehouden

Gezondheidsinstituut Sciensano en de FOD Volksgezondheid zijn heel lang weigerachtig geweest om de sterftecijfers uit de ziekenhuizen openbaar te maken. Vooral uit de bezorgdheid dat er verkeerde conclusies uit worden getrokken. De cijfers zijn er nu wel. Niet per ziekenhuis, maar per provincie en anoniem. 

"We willen echt vermijden dat er gekeken wordt naar hoeveel coronapatiënten er per ziekenhuis zijn overleden", zegt Marcel Van der Auwera van de FOD Volksgezondheid, "omdat het niet per definitie iets zegt over de zorg van het ziekenhuis zelf. De vergelijking maken is enorm moeilijk omdat er zoveel factoren meespelen."

"De Waalse provincie Henegouwen bijvoorbeeld is zowel in de eerste, als de tweede en derde golf het zwaarst getroffen in ons land. Het is dus niet verrassend dat daar de meeste patiënten zijn overleden in de ziekenhuizen. Het is ook een provincie met een wat armere bevolking, die misschien wat later naar het ziekenhuis stapt. Misschien zijn er meer patiënten met onderliggende aandoeningen... "

Ook Kenneth Coenye, hoofdarts van het Sint-Jan ziekenhuis in Brussel, wijst op die sociaal-economische context.  "De verschillen voor de mortaliteit met betrekking tot covid zijn eigenlijk niet anders dan de verschillen bij andere aandoeningen. We weten al jaren dat er ook verschillen zijn op dat vlak tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel vanwege de sociaal-economische situatie.  De verschillen per regio, met betrekking tot covid zijn dus niet opmerkelijk."

Niet alleen tussen provincies en gewesten, ook binnen steden verschillen tussen ziekenhuizen
Marcel Van der Auwera, FOD Volksgezondheid

Maar volgens Van der Auwera zijn er niet alleen regionaal, maar ook onderling duidelijke verschillen tussen de ziekenhuizen. "Ik ken vergelijkbare ziekenhuizen, die in dezelfde stad liggen, maar waar de sterftecijfers totaal verschillend zijn. Maar het profiel van de mensen die in het ene ziekenhuis terechtkomen, is dikwijls ook heel anders dan in het andere ziekenhuis. Of ziekenhuizen waar bijna alle ernstige coronapatiënten naar een ander ziekenhuis zijn overgebracht."

"Het klopt inderdaad dat er grote verschillen zijn tussen ziekenhuizen onderling", zegt ook Geert Meyfroidt, intensivist aan het UZ Leuven en voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde. "Ik ben het er ook mee eens dat er grondig moet worden onderzocht hoe dat komt. Niet om mensen of ziekenhuizen met de vinger te wijzen, maar om eruit te leren."

Videospeler inladen...

Meest gelezen