Verkoop zomersolden matig, maar beter dan verwacht. "Voorzichtig optimisme voor het najaar"

Ruim de helft van de zelfstandige handelaars verkocht tijdens deze zomersolden minder dan in een normaal verkoopjaar. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie Mode Unie en UNIZO. Toch is dat beter dan eerst gevreesd werd. Mode Unie is dan ook voorzichtig optimistisch. "We merken dat het vertrouwen bij zowel consument als handelaar langzaam terugkeert."

De zomersolden, die morgen eindigen, zijn dit jaar een matig succes. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie Mode Unie en UNIZO bij 154 zelfstandige handelaars. Iets meer dan de helft van de handelaars (51,3%) geeft aan minder verkocht te hebben dan in 2019, het laatste normale verkoopjaar. 24,7% draaide dezelfde omzet, slechts 23,5% verkocht meer.

Geen goede cijfers, maar wel beter dan verwacht, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. "We hadden verwacht om op een verkoop van gemiddeld -12% te stranden ten opzichte van 2019, maar we eindigen op -6,7%. Dat is zeker niet positief te noemen, al is het wel normaal met het slechte weer en het feit dat bijvoorbeeld feesten nog niet helemaal terug op gang gekomen zijn."

Handelaars wisten de schade onder meer te beperken door in te zetten op sociale media. Zo geeft bijna 75% van de bevraagden aan meer in te zetten op het aantrekken van klanten via socialemediaplatformen. Bij ruim zeven op de tien vertalen die inspanningen zich in een meerverkoop van ruim 10%.

Voorzichtig optimisme

Het ergste leed lijkt voor de modesector alleszins achter de rug.  Uit de bevraging blijkt dat handelaars voorzichtig optimistisch zijn naar het najaar toe. Bijna zes op de tien handelaars zeggen dezelfde of een licht betere verkoop te verwachten dan in het najaar van 2019. Al blijft de gemiddelde verwachting wel dat de verkoop nog steeds 5% lager zal liggen.

Toch gaat het de goede kant uit volgens Delanghe. "We hebben drie zeer slechte seizoenen achter de rug, waarbij we telkens strandden op een omzet van -30%, maar we zien een kentering. Het zal nog steeds minder zijn dan in een normaal winterseizoen, maar we hebben goede hoop."

We hebben drie zeer slechte seizoenen achter de rug, maar we zien een kentering.
Isolde Delanghe van Mode Unie

Vooral formele kledij en kinderkledij bleef de voorbije maanden in de rekken hangen, door het thuiswerk en het feit dat feesten als communies nog niet volledig terug op gang gekomen zijn. "Maar stilaan keert het vertrouwen bij de consument terug. We verwachten een relatief normaal najaar, met een verkoop die bijna op het niveau zal zitten van 2019."

Vergelijkbare trend bij winkelketens

Eenzelfde trend is er te zien bij de winkelketens, bevestigt handelsfederatie Comeos. Precieze cijfers zijn er nog niet, maar ook zij zien dat de verkoop van de zomersolden algemeen een beetje onder het niveau van 2019 blijft.

"De solden zijn traag op gang gekomen door het slechte weer in de eerste helft van juli", zegt Hans Cordyn van Comeos. "De derde week was dan weer wel goed." Het aantal bezoekers blijft voorlopig negatief. Daartegenover staat wel dat de conversie hoger is, wat betekent dat klanten meer aankopen.

"We zien herstel, maar we blijven voorzichtig", zegt Cardyn. "Vorig jaar hadden we ook verwacht dat de verkoop ging hernemen, maar een nieuwe coronagolf besliste daar anders over.  Het herstel zal er alleszins niet van vandaag op morgen komen."

Meest gelezen