Vanaf 1 september voor 11 euro per sessie naar de psycholoog: "Psychologische zorg voor hele bevolking"

Vanaf 1 september heeft iedereen recht op betaalbare psychologische zorg. Volwassenen hebben recht op gemiddeld 8 rechtstreeks terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Daarover hebben het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector een akkoord bereikt, zo schrijven de kranten van DPG Media en Mediahuis. 

In de nieuwe overeenkomst, die deel uitmaakt van het protocol geestelijke gezondheidszorg, staan ook nog een aantal andere hervormingen. Zo heb je voor een terugbetaling geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig en komt er een verhoging van het federale budget naar 152 miljoen euro dit jaar, een verviervoudiging van het budget van 2020. De vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen stijgt naar 75 euro per consultatie. 

Het protocol maakt een onderscheid tussen eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg, voor mensen met een onderliggende psychologische aandoening. Voor die eerste zijn per jaar 8 terugbetaalde sessies toegelaten, voor gespecialiseerde zorg zijn dat er 20. Kinderen en jongeren hebben in de eerste lijn recht op meer sessies. 

Het plan is gericht op voorkomen én aanpakken

Koen Lowet, Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

Doel van het akkoord is patiënten zo snel mogelijk te helpen en maximaal een maand na de hulpvraag een eerste sessie met een therapeut op te starten, liefst zelfs na een week al.  Het akkoord is voorlopig nog beperkt in tijd tot 2023, daarna volgt een evaluatie. 

"We willen psychologische zorg organiseren voor de hele bevolking, dus niet enkel voor mensen met een psychologische aandoening", klinkt het bij Koen Lowet, directeur van de Vlaamse Verenging voor Klinische Psychologen. "Het plan is gericht op het voorkomen van psychologische problemen, maar ook op het aanpakken en behandelen van lichte hulpvragen én gespecialiseerde hulpvragen."

Wat met wachtrijen?

De wachtlijsten voor psychologen zijn momenteel heel erg lang. Al voor het ontstaan van de coronacrisis vonden immers steeds meer mensen de weg naar een psycholoog, en de coronacrisis deed dat aantal alleen maar stijgen. Betekent een betere toegang tot psychologen niet dat die rijen nog langer zullen worden? 

Volgens Nady Van Broek, hoogleraar emeritus klinische psychologie aan de KU Leuven en voorzitter van de federale raad van klinische psychologen en orthopedagogen, niet. "Als het systeem beter zal werken en mensen dus sneller toegang krijgen, is de kans groot dat de duur van een behandeling ook veel korter zal zijn", klinkt het. "Als je lang moet wachten en de zaak wordt complexer dan duurt het ook veel langer voordat je dat weer kan rechtzetten. Als je snel kan gaan, is de kans groter dat je er binnen een afzienbare tijd vanaf bent. Zo komt er meer ruimte voor andere mensen."

Beluister hier het volledige gesprek met Nady Van Broek in "De ochtend" op Radio 1:

En ook Lowet is er van overtuigd dat de wachtrijen korter zullen worden door het plan. "Door de extra financiering zullen er eindelijk genoeg psychologen beschikbaar zijn. Veel psychologen werken nu vaak deeltijds in een praktijk omdat het financieel niet haalbaar is om een voltijdse praktijk uit te bouwen. Deze financiering moet de psycholoog toelaten om meer uren te kunnen werken. Zo kan de capaciteit toenemen, waardoor de wachtrijen korter worden."

Anderzijds moet de geïntegreerde aanpak - samen met huisartsen en andere actoren in het netwerk - er ook voor zorgen dat mensen sneller op de juiste plaats zijn met hun hulpvraag, wat de wachtrijen ook zou moeten inkorten. 

Positieve reacties

Lowet reageert positief op het plan. "Het is een eerste ruime stap. Eindelijk zijn er genoeg psychologen, en ook patiënten met meer complexere hulpvragen of speciale zorg - zoals posttraumatische begeleiding - komen in aanmerking voor een terugbetaling." zegt Lowet. "Het is zo'n ingrijpende hervorming dat we pas eind augustus alle details goed kunnen communiceren, maar er is wel eindelijk een akkoord."

Belangrijke stap om sneller toegang te krijgen tot professionele hulp

Nady Van Broek, hoogleraar emeritus klinische psychologie (KU Leuven)

Nady Van Broek, hoogleraar emeritus klinische psychologie aan de KU Leuven en voorzitter van de federale raad van klinische psychologen en orthopedagogen reageert alvast heel positief op de hervorming. "Dit akkoord is een heel belangrijke stap om sneller toegang te krijgen tot professionele hulp", klinkt het. "Niet alleen voor mensen met een ernstige psychologische problematiek, maar ook voor mensen met een beginnende problematiek."

Ook minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageert positief op het akkoord. "Dit plan is een belangrijk stap", zegt Minister Frank Vandenbroucke. "Het is de start van een nieuw gezondheidsmodel waarin laagdrempelige psychologische hulp toegankelijk en betaalbaar moet worden voor iedereen die er nood aan heeft." 

Meest gelezen