Wat kunnen we leren uit cijfers coronasterfte in ziekenhuizen? "Kan manier zijn om kwaliteit te belonen"

De discussie over grote verschillen in het aantal coronadoden in onze ziekenhuizen leidt tot een debat over meer transparantie over de zorgkwaliteit in de verschillende ziekenhuizen. Zowel Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) als Geert Meyfroidt, intensivist aan de KU Leuven en voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, tonen zich voorstander van een systeem dat ziekenhuizen financieel beloont op basis van de kwaliteit van de zorg die ze leveren.

"De verschillen tussen de regio’s en ziekenhuizen onderling zijn te groot om zomaar onder de mat te vegen", zei Lorin Parys vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1. "Je kan in die data heel veel lijnen trekken, maar het gaat vooral om individuele ziekenhuisverschillen", zegt Geert Meyfroidt in "Terzake". 

Parys en Meyfroidt debatteerden in "Terzake" over wat er eigenlijk wel met de cijfers kan worden aangevangen die Parys naar buiten heeft gebracht.

Ik ben er niet voor om een ranking van alle ziekenhuizen te maken

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA)

De cijfers moeten trouwens nog worden gestandaardiseerd, geeft Parys toe. Dat betekent dat er nog correcties moeten worden op aangebracht, op basis van bijvoorbeeld leeftijd of andere aandoeningen van patiënten.

Hoe dan ook is meer transparantie de boodschap. Zo kan een patiënt makkelijker te weten komen hoe goed het ziekenhuis is waar hij/zij zich wil laten opnemen. "Ik ben er niet voor om een ranking van alle ziekenhuizen te maken", zegt Lorin Parys. "Zo'n lijstje is te limitatief. Ik ben wel voor rapporten over thema's, zoals over ziekenhuishygiëne." Zo kan je volgens hem op een website duidelijk weergeven op welke punten een bepaald ziekenhuis goed scoort en waar minder goed.

Ziekenhuizen worden nu betaald voor volume maar eigenlijk zit kwaliteit niet in het huidige financieringssysteem

Intensivist Geert Meyfroidt (KULeuven)

"We hebben een pandemie gehad die de sterktes van ons gezondheidssysteem heeft blootgelegd, maar ook de zwaktes", vindt Geert Meyfroidt. "Het komt er nu op aan om daarmee te doen." Hij heeft het dan over zaken als de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuizen meten en hen daarvoor ook te belonen. "Daar kunnen financiële incentives mee gemoeid zijn. Ziekenhuizen worden nu betaald voor volume - aantal onderzoeken en ingrepen - maar eigenlijk zit kwaliteit niet in het huidige financieringssysteem."

Hij is ook voor afspraken tussen ziekenhuizen: wie doet wat of specialiseert zich waarin. "Niemand kan specialist zijn in alles."

Het is de burger die betaalt en recht heeft op het beste systeem

Intensivist Geert Meyfroidt (KULeuven)

"Het is de burger die betaalt en recht heeft op het beste systeem", erkent Meyfroidt. "Het gaat over publieke middelen en dan heeft de burger recht op transparantie", vult Parys aan. 

"Deze cijfers zijn een aanzet voor een onafhankelijk onderzoek dat wij vragen, maar ook om die ziekenhuishervorming nu eindelijk op de sporen te zetten", vindt Lorin Parys. 

Lorin Parys (N-VA) en intensivist Geert Meyfroidt beschouwen de uiteenlopende cijfers over de coronadoden in de verschillende ziekenhuizen als een aanzet om werk te maken van een echte ziekenhuishervorming. Ze gingen met elkaar in debat in "Terzake".

Videospeler inladen...

Meest gelezen