AFP or licensors

VN-comité tegen Foltering niet mals voor België in nieuw rapport

Het comité van de Verenigde Naties dat toekijkt op de naleving van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, is niet mals voor ons land. In een nieuw rapport verwijst het CAT (Committee Against Torture) onder meer naar "het veelvuldig voorkomen" van  politiegeweld, zoals eerder dit jaar bij La Boum, en de overbevolking in onze gevangenissen.

Het CAT heeft vorige week een vierde rapport gepubliceerd over België. Daarin toont het comité zich bezorgd over het buitensporige gebruik van geweld door de politie in België. Dat heeft sinds 2014 geleid tot de dood van verschillende personen die waren opgepakt. Onder hen de Slowaak Jozef Chovanec, die in februari 2018 stierf na een gewelddadige politie-interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. 

Het comité verwijst ook naar zaken waarin "onevenredig geweld" is gebruikt bij verboden bijeenkomsten, zoals de “La Boum”-manifestaties het Ter Kamerenbos in Brussel. Volgens het VN-comité was er een "buitensporig gebruik van wapens" om demonstraties uiteen te drijven, zoals traangas, wapenstokken en waterkanonnen. 

Het Comité laakt daarnaast ook het gebrek aan doeltreffendheid van de onderzoeken naar politiegeweld en plaatst vraagtekens bij de efficiëntie en onpartijdigheid van de bestaande toezichtmechanismes en tuchtprocedures. Het verwijst daarbij naar cijfers uit een eerder rapport. Daaruit blijkt dat tussen 2012 en 2016 slechts één op de vijf klachten tot een vervolging heeft geleid terwijl bijna 60 procent van de klachten geseponeerd werd.

Binnenlandse Zaken en de federale politie gaan de aanbevelingen uit het rapport samen analyseren. 

Gevangenissen

In het rapport komen ook de overbevolking en de leefomstandigheden in onze gevangenissen aan bod. Het comité heeft het over "vervallen staat van ten minste zes gevangenissen", de ontoereikende douche- en toiletfaciliteiten en de slechte hygiëne, die in sommige gevallen heeft geleid tot kakkerlakken- en rattenplagen.

Daarnaast betreurt het comité dat het Grondwettelijk Hof bepalingen van de vreemdelingenwet vernietigde in februari. Volgens de CAT blijft België op die manier asielzoekers uitwijzen naar landen waar conflicten woeden en waar het risico groot is dat de teruggestuurde personen aan foltering of mishandeling worden blootgesteld.

Toch krijgt België in het rapport ook op enkele vlakken positieve punten. Het gaat dan onder meer over de beslissing om enkele vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië terug te halen. Ook is het comité tevreden met  de oprichting van het Federale Instituut voor de Rechten van de Mens en het verbeteren van de onafhankelijkheid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Meest gelezen