Archieffoto
BELGA/WAEM

Stad Lier gaat riolen en Arendbeek ruimen om wateroverlast tegen te gaan

De stad Lier gaat op verschillende plaatsen in de stad riolen inspecteren en ruimen, om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast zal ook de Arendbeek geruimd worden. Op zaterdag 24 juli was er ook in Lier wateroverlast door noodweer. Dat was in het bijzonder het geval aan de Lispersteenweg, in de omgeving van de Blokstraat en in de wijk Zevenbergen. 

De stad Lier heeft de oorzaak van de wateroverlast op 24 juli onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat de collectorleiding van Aquafin, dat de rioleringen beheert, onder de Lispersteenweg overbelast wordt bij hevige regenval. Aquafin was al aanpassingen aan het voorbereiden op verschillende plaatsen in het rioleringsstelsel, waardoor de situatie zou moeten verbeteren. 

"Op de Lispersteenweg merken we al een tiental jaren dat er problemen zijn bij hevige regenval", zegt schepen voor Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA). "We hebben in het verleden ook al ingrepen gedaan, maar we moeten vaststellen dat die nog niet helemaal het gewenste resultaat opleveren. Daarom zijn we al een hele tijd in overleg met Aquafin om aanvullende maatregelen te nemen." In het voorjaar van volgend jaar zouden die werken uitgevoerd moeten worden.

Inspectie met camera's

Deze maand nog zullen de riolen in de Blokstraat en de omgeving geïnspecteerd worden met camera's. "Dan kunnen we nagaan of er nog ergens problemen zijn, waar water eventueel geblokkeerd wordt en of er herstellingen nodig zijn. Want we hebben gemerkt dat er deze keer in straten problemen waren, waar dat vroeger nooit het geval was." In de wijk Zevenbergen werden de riolen al gecontroleerd en daar werden geen structurele problemen gevonden.

Daarnaast gaat de stad zelf ook de komende maanden de Arendbeek extra ruimen. "We gaan die uitbaggeren, zodat die meer water kan opvangen en dat niet naar de straten of in de huizen loopt. Op die Arendbeek is ook een groot pompstation geïnstalleerd dat de stad onlangs in beheer heeft gekregen. Hoe meer water er in de beek kan opgevangen worden, hoe meer water er ook weggepompt kan worden, weg van de Lispersteenweg."

Meest gelezen