Foto Waasland.be

Landbouwers langs Barbierbeek willen deel van grond vrijmaken voor bufferzone tegen overstromingen

In het Waasland hebben 11 verschillende landbouwers langs de Barbierbeek een deel van hun landbouwgrond vrijgemaakt om te gebruiken als bufferzone tegen overstromingen. Daarvoor krijgen ze ook subsidies van Vlaanderen. "Dat betekent dat ze sommige percelen niet zullen besproeien of bemesten", zegt vertegenwoordiger bij de provincie Oost-Vlaanderen, Hanne Van der Poel .

Verschillende landbouwers langs de Barbierbeek in het Waasland zijn bereid om een deel van hun landbouwgrond als bufferzone aan te leggen tegen overstromingen. Begin dit jaar was daar nog een oproep naar landbouwers om een stukje van hun landbouwgrond, dat aan de beek ligt, vrij te maken als bufferzone. 11 landbouwers hebben er op vraag van de provincie 18 percelen vrijgemaakt. "Zij moeten sowieso de regels van de wetgeving respecteren, dus 1 meter langs de waterlopen vrijhouden", zegt vertegenwoordiger Hanne Van der Poel.  

Grond anders bewerken

De bufferzone vraagt een ander beheer dan de rest van het perceel.  "Dat vereist wel een extra inspanning, omdat de landbouwer anders alles in 1 keer zou meenemen", zegt Van der Poel. "Ze mogen die bufferzone niet bemesten en een bepaald deel mogen ze ook niet besproeien. Het is dus een volledig andere manier om het perceel te bewerken."

De geïnteresseerde landbouwers werden al vroeg betrokken bij het project. "Ze hebben zelf inspraak gehad om het project mee te vorm te geven. Wij beseffen ook dat het niet evident was voor hen om hun grondbeheer zomaar aan te passen", besluit Van der Poel.

kasto80

Meest gelezen