(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Al heel wat archieven die te lijden hadden onder noodweer in Wallonië gered

De reddingsactie van de archieven die te lijden hadden onder de ongeziene overstromingen in Wallonië verloopt goed. Dat laat het Rijksarchief weten. Door de snelle reactie van archivarissen, hulpdiensten en vrijwilligers is al heel wat gered kunnen worden. Zeker al 130 strekkende meter archief wordt nu gedroogd. Het gaat om gerechtelijke archieven, archieven van gemeentes en OCMW's, kerkfabrieken en notarissen. Ook een deel van het archief van de Duitstalige Gemeenschap is al gered.

Vorige week deed het Rijksarchief een oproep om mee te helpen de archieven te redden die getroffen werden door de overstromingen in Wallonië in juli. "De solidariteit tussen archivarissen en de rampendiensten was buitengewoon", laat het Rijksarchief nu weten. "Er is snel gereageerd, er waren veel blijken van steun en vrijwillige hulp."

In Verviers werden vooral de gerechtelijke archieven getroffen. In totaal 57 strekkende meter aan documenten uit het gerechtsgebouw zijn in industriële diepvriezers geplaatst voor hun toekomstige restauratie. Bevriezing beperkt de afbraak van het papier en de ontwikkeling van schimmels. 

Voor het gemeentearchief van Verviers is de omvang van de schade nog niet vastgesteld, omdat de toegang tot deze gemeentelijke gebouwen nog steeds verboden is. Dat is ook het geval in Theux, Trooz en Pepinster.

In Limbourg werden 12 tot 15 strekkende meter archieven van het vredegerecht en 5 meter aan  OCMW-documenten opgeslagen in diepvriezers. Drie meter documenten van de kerkfabriek staan natuurlijk te drogen.

Ongeveer 10 strekkende meter aan archieven van het vredegerecht  van Spa zijn ook natuurlijk aan het drogen.

De openbare en particuliere archieven van de Duitstalige Gemeenschap zijn zwaar getroffen door de overstromingen. Ongeveer 40 strekkende meter archieven van het Arbeitsamt (arbeidsbemiddeling) werden naar een koelhuis gebracht.

Tussentijdse balans

Het Rijksarchief wijst er op dat dit een tussentijdse balans is en dat ze er alles aan doet om de collecties, publiek en privaat, te redden. De medewerkers van de dienst nemen momenteel contact op met de notarissen van de provincie Luik om de schade vast te stellen en advies te geven voor de redding van de archieven.

Desondanks zijn door de overstromingen veel documenten verloren gegaan, onder meer de archieven ruimtelijke ordening van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Meest gelezen