Google Street View

106 bezwaarschriften tegen uitbreiding industriezone in Tienen: "Vul eerst de leegstand op"

In Tienen staat de uitbreiding van een industriezone aan het Soldatenveld na 10 jaar weer ter discussie. Dat plan werd door de provincie aangepast, maar buurtbewoners kunnen er zich nog steeds niet in vinden. De actiegroep "Noordoosttienen" vreest onder andere voor sluipverkeer langs de lokale wegen en extra wateroverlast. Het comité heeft nu bezwaarschriften ingediend.

"We hopen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geannuleerd wordt. We verzetten ons hier al enkele jaren tegen omdat hier zomaar 75 hectare landbouwgrond verdwijnt", zegt Michel Geeraerts van de actiegroep "Noordoosttienen". "Dat hele project willen we liefst op een andere plek zien. Nu zou het komen aan het Vianderdomein dat lager ligt en regelmatig overstroomt."

In Tienen is er veel industrie, maar er staat ook veel leeg. Vul dat eerst op.
Michel Geeraerts, actiecomité Noordoosttienen

Maar de actiegroep legt nog meer argumenten op tafel: "Als er een  industriezone met vrachtverkeer komt, vrezen we ook sluipverkeer in de verschillende deelgemeenten. We vragen ons af waarom zo'n zone niet dichtbij een snelweg kan liggen? Daar zijn er mogelijkheden om verschillende op- en afritten te voorzien zoals in Haasrode", gaat Geeraerts verder.  "In Tienen is er veel industrie, maar er staat ook veel leeg. En in plaats van die leegte eerst op te vullen, komt er 75 hectare bij. Waarom?" Ook bij de extra tewertkstelling die het stadsbestuur voor ogen heeft, stelt het actiecomité zich vragen.

Bij de stad Tienen is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. Ondertussen werden er 106 bezwaarschriften ingediend. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant zal nu een advies voorleggen aan het provinciebestuur dat uiteindelijk de knoop over de vergunning zal moeten doorhakken.

Meest gelezen