Na de kritiek: Federale Ondersteuningscel moet coördinatie hulpverlening na overstromingen bijstaan

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een Federale Ondersteuningscel opgericht voor de hulpverlening na de zware overstromingen in ons land. Die moet de gouverneurs en het Waals commissariaat voor de heropbouw bijstaan, dat de hulp nu coördineert. Er kwam al veel kritiek op de hulpverlening na de ramp. "We gaan ervoor zorgen dat de mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben", aldus Verlinden.

Sinds de federale fase van het crisisbeheer eind juli is afgelopen, ligt de coördinatie van de hulpverlening na de overstromingen in ons land in handen van verschillende provinciale crisiscellen, onder leiding van de gouverneurs. Daarnaast is er ook een orgaan opgericht door de regering van het Waalse gewest: het 'Commissariat Spécial à la Reconstruction".

Maar er komt nu ook een Federale Ondersteuningscel, dat het heropbouwcommissariaat moet bijstaan. "Om de coördinatie op het terrein te bevorderen en de noden en het aanbod beter op elkaar af te stemmen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). 

We moeten zorgen dat we de coördinatie tot bij de mensen krijgen, zodat zij de hulp krijgen die ze nodig hebben

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

In de Federale Ondersteuningscel zitten verschillende gespecialiseerde medewerkers, die verschillende disciplines vertegenwoordigen. Het gaat om de Federale Politie, Volksgezondheid, de brandweer, de Civiele Bescherming en Defensie, in nauwe samenwerking met de Infocel van het Nationaal Crisiscentrum.

“We zien dat de ramp dermate omvangrijk en complex is dat echt alle coördinatie maar ook communicatie nodig is om zo goed mogelijk de noden en het aanbod van de hulp elkaar te kunnen afstemmen", zegt minister Verlinden. 

"We hebben de laatste dagen gezien dat de nood heel hoog blijft. Dat er heel veel acute vragen zijn van mensen naar elektriciteit, gas, voeding. Om dat zo goed mogelijk te doen gaan we nu verder blijven ondersteunen. En zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk de coördinatie tot bij de mensen krijgen zodat zij de hulp krijgen die ze nodig hebben."

Daarnaast zal de Civiele Bescherming ook contact opnemen met de burgemeesters van de zwaarst getroffen steden en gemeenten om na te gaan welke noden zij precies hebben, en de prioriteiten op te lijsten. "Ze blijven zolang als nodig ter beschikking", zegt minister Verlinden.

Minister Verlinden gaf in "De ochtend" op Radio 1 uitleg bij de oprichting van de ondersteuningscel. Beluister hier het gesprek met de minister:

Kritiek

Met de oprichting van de Federale Ondersteuningscel reageert Verlinden op de vele kritiek die er al kwam op de hulpverlening na de ramp. Die zou te traag op gang zijn gekomen, en de coördinatie zou niet altijd vlot verlopen.

Drie weken na de overstromingen is er namelijk nog heel wat werk. Het Rode Kruis zamelde al 30 miljoen euro giften in voor de slachtoffers, maar geeft zelf aan dat de hulpverlening niet altijd op wieltjes liep.

Erkent ook de minister door deze beslissing dat de hulpverlening mank loopt? "Er zijn inderdaad veel noodkreten vanuit de verschillende gemeenten", zegt Verlinden. "Het is ook normaal dat de hulp wat tijd vraagt, en dat we niet overal op hetzelfde moment kunnen zijn. Maar wat ik alvast wil doen is dat we alles doen wat binnen de federale overheid ligt, zodat de coördinatie en de communicatie zo goed mogelijk verloopt."

De vraag is nu of de Federale Ondersteuningscel een zoveelste orgaan zal zijn, of de boost die de hulpverleningscoördinatie lijkt nodig te hebben.

Evaluatie in parlement

Jean-Luc Crucke, Waals minister van Begroting en Financiën (MR), vindt het alvast goed nieuws dat er steun komt vanuit federale hoek. “De Civiele Bescherming, brandweer en Volksgezondheid zijn federale bevoegdheden en iedereen moet hierbij zijn verantwoordelijkheden nemen.”   

Crucke begrijpt ook dat er kritiek is op de manier waarop de ramp wordt aangepakt. Maar de evaluatie is volgens de minister voer voor een parlementair onderzoek, maar op een later moment. 

“Daarvoor hebben wij op dit ogenblik geen tijd. Wat we vandaag en de komende dagen moeten doen, is de mensen zo goed mogelijk helpen.” En hij is ervan overtuigd dat een federale ondersteuningscel daarbij zal helpen.

Beluister hier de reactie van Waals minister Crucke in "De ochtend" op Radio 1:

Goede zaak

Professor Marc Sabbe, voorzitter van de universitaire opleiding rampenmanagement en zijn collega Dimitri De Fré, noodplancoördinator bij het UZ Leuven, vinden het een goede zaak dat de ondersteuningscel wordt opgericht. 

De Fré noemt het een goede creatieve oplossing en hoopt dat de cel een adequaat antwoord kan geven op de noden van de mensen die leven in de getroffen gebieden. Want de mensen helpen, dat moet centraal staan, niet de structuren.

Zowel Sabbe als De Fré vindt het goed dat minister Verlinden roeit met de riemen die we nu hebben, zijnde Volksgezondheid, de brandweer, de Civiele Bescherming en Defensie. Ze hopen dat deze tijdelijke oplossing een voorbode is van een nieuwe structuur. Die moet klaar staan om de rampen van de toekomst aan te pakken.

Meest gelezen