Videospeler inladen...

Kan België klimaatopwarming tegengaan? "Ja, het kan, maar men moet dan leren besturen"

Na het alarmerende VN-rapport over de klimaatopwarming en de rampzalige gevolgen die ons te wachten staan als er niets gebeurt, rijst de vraag wat België als klein land kan doen. Volgens professor Marc De Vos, oprichter van denktank Itinera, kan ons land wel degelijk zijn steentje bijdragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar dan moeten politici meer denken op lange termijn en slim gebruik maken van het Europese corona-relancefonds.

Marc De Vos noemt het VN-rapport een belangrijk rapport. "Los van de wetenschappelijke consensus zegt men tot nu toe dat de opwarming een mondiaal probleem is - en de politiek nationaal is - , dat men spreekt op langere termijn terwijl de politiek gaat over nú", zegt hij. "Je hebt dus een soort crisisgevoel nodig, en dat rapport draagt daartoe bij." 

Het is ook een economische uitdaging

Professor Marc De Vos (Itinera)

Maar het gaat hier over een werk van lange adem. "De overheid zal verdere ontsporing moeten proberen tegen te gaan en zal de verworven klimaatopwarming moeten beheren. Kijk maar naar wat er onlangs in Wallonië is gebeurd (de overstromingsramp, red.)."

Is ons land met zijn groot overheidsbeslag en zijn grote staatsschuld in staat om hierop een antwoord te bieden? "Je kan als overheid proberen doelstellingen en normen te maken, het gedrag van mensen beïnvloeden", zegt De Vos. "Daarnaast is het investeren in technologie, die uiteindelijk de oplossing moet realiseren."

De Vos denkt dat ons land wel degelijk een deel van de oplossing kan aandragen, waardoor het onze welvaart kan verzekeren. "Want het is ook een economische uitdaging."

In de post-coronafase is Europa verstandig geweest door relance te gebruiken voor milieudoelstellingen

Marc De Vos (Itinera)

"De uitdaging in België is altijd al geweest: wij kunnen niet beslissen voor de lange termijn", vindt De Vos. Voorbeelden genoeg hier: de vergrijzingsproblematiek, het pensioendossier, energie, mobiliteit. "Nu is er meer druk op de ketel. Ja, het kán. Maar men moet dan leren besturen." De Vos pleit voor een partnerschap met de privésector voor investeringen in duurzame technologie, waarvan hij veel verwacht.

Misschien kan de Europese Unie hier enig soelaas brengen. "In de post-coronafase is Europa heel verstandig geweest door de relance te gebruiken voor milieudoelstellingen en technologische vernieuwing. Ze hebben  daar een grote pot geld voor gezet waar de lidstaten niet nee tegen kunnen zeggen."

"Die relanceplannen zijn eigenlijk de hefboom om de klimaatdoelstellingen mee te realiseren." Het succes hier zal afhangen van de Europese cohesie. "Het is een ander soort Europa, dat veel meer top-down wil werken in plaats van als open markt waar iedereen op gelijke voet met elkaar kan samenwerken." Met die politieke sturing door de EU moeten we volgens Marc De Vos leren omgaan, gewoon omdat daar een deel van de oplossing ligt. 

Professor Marc De Vos ging in "Terzake" in debat met professor Philippe Huybrechts, klimaatexpert aan de VUB.

Videospeler inladen...

Meest gelezen