Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Infrastructuurplan van 1.200 miljard dollar van president Biden krijgt groen licht van de Senaat, nu het Huis nog

In de Verenigde Staten heeft de Senaat met een grote meerderheid een groot investeringsplan in infrastructuur van niet minder dan 1.200 miljard dollar goedgekeurd. Dat is een belangrijke overwinning voor president Joe Biden, te meer omdat hij een flink aantal Republikeinse senatoren op zijn hand kreeg. Het plan moet voor de uiteindelijke goedkeuring evenwel nog naar het Huis van Afgevaardigden.

Het plan telt niet minder dan 2.700 bladzijden en er is dan ook veel touwtrekken aan te pas gekomen. Mathematisch zijn de zitjes in de Senaat precies verdeeld volgens 50 per partij, maar kan vicepresident Kamala Harris dan de doorslag geven. 

Dat was niet nodig, want 69 senatoren stemden voor het plan. Een flink pak Republikeinse senatoren schaarden zich dus achter het plan, ondanks druk van ex-president Donald Trump. Voor de Democratische president Joe Biden betekent de goedkeuring een flinke opsteker en vormt die een bewijs dat de Senaat wel degelijk kan mee besturen. (Lees verder onder de foto).

Voor president Biden is het een succes dat hij zo veel Republikeinse senatoren mee krijgt.
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Het plan moest wel worden aangepast om een aantal gematigde Republikeinen over de streep te trekken. De tekst met de aanpassingen moet nu nog wel worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Daar hebben de Democraten een meerderheid, maar helemaal zeker is groen licht nog niet. Als het er wel komt, zal het plan terechtkomen op het bureau van president Joe Biden vooraleer het echt in werking kan treden.

Wegen, treinen, water, internet en groene energie

Het massale investeringsplan moet de -toch wel wat verouderde- infrastructuur in de Verenigde Staten fors moderniseren. Een pakket van 1.200 miljard dollar is dan ook enorm, maar komt in geld van die tijd overeen met een ander groot investeringsplan waarbij in 1956 een groot wegennetwerk werd uitgebouwd.

Ook nu gaat een groot deel van het geld, iets meer dan de helft, naar verkeersinfrastructuur zoals de bouw en het onderhoud van wegen, bruggen, maar vooral ook treinen (het favoriete vervoersmiddel van president Biden) en hogesnelheidsverbindingen. Vooral op dat laatste vlak loopt de VS fors achter in vergelijking met bijvoorbeeld Europa. Daarnaast moet het plan ook een omschakeling naar duurzame energie mogelijk maken. 

De ambities van president Biden gaan echter nog verder. Er komt ook nog een investeringsplan van 3.500 miljard dollar in "menselijke infrastructuur". Dat slaat op investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en het klimaat om het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Volgens de Democratische senator Bernie Sanders gaat het om het "grootste project ten voordele van de werknemers, ouderen, zieken en armen in de VS sinds de "New Deal" van president Franklin Roosevelt in de jaren 30. Het zal wel moeilijker zijn om Republikeinse parlementsleden achter dat sociale megaplan te krijgen.

De aanleg van een hogesnelheidstrein naast een snelweg in Californië.
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Meest gelezen