"Burgemeester Sint-Truiden Veerle Heeren maakte deontologische fout met vroege vaccinatie volgens Audit Vlaanderen"

De burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) heeft een ernstige deontologische fout gemaakt door zichzelf en mensen uit haar omgeving vroegtijdig te laten vaccineren. Dat is volgens oppositiepartij Vooruit de conclusie van het rapport van Audit Vlaanderen over de werking van het vaccinatiecentrum. Heeren zette eerder een stap opzij, maar is intussen sinds een maand weer aan de slag. Ze wenst niet inhoudelijk te reageren op het rapport.

De forensische audit van Audit Vlaanderen over de werking van het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden is helemaal klaar. Het rapport is intussen doorgestuurd naar de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren zelf (CD&V), maar ook onder meer naar alle gemeenteraadsleden, het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en en dat van Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. 

Die twee laatsten moeten nu bekijken hoe het verder moet: de gouverneur moet zijn eigen intern onderzoek afronden, minister Somers moet in het tuchtonderzoek als tuchtoverste beslissen of er een sanctie komt. 

Vaccinatiestrategie

Het hele rapport draait om de start van de vaccinatiestrategie. Sommige steden en gemeenten zaten soms onverwacht met overschotten van vaccins, die ontdooid waren en dus moesten gebruikt worden, anders waren ze verloren. 

Maar niet overal was dan duidelijk geregeld wie op dergelijke overschotten recht kon hebben. In Sint-Truiden liet burgemeester Heeren zichzelf en enkele mensen uit haar entourage met de overschotten vaccineren. Het was Truiense journalist Dirk Selis die dat aan het licht bracht.

Er zijn overschotten à la carte uitgedeeld. Dat ziet Audit Vlaanderen als een ernstige deontologische fout

Gert Stas, Vooruit Sint-Truiden

"Het rapport spreekt in zijn conclusie van een ernstige deontologische fout", zegt Gert Stas, fractieleider van Vooruit in Sint-Truiden. "We zien dat er chaos is geweest, zeker bij de opstart van het vaccinatiecentrum. En de burgemeester heeft in die fase een deontologische fout gemaakt, namelijk zichzelf en haar entourage laten vaccineren", zegt Stas.

Bekijk hieronder de toelichting van Gert Stas, fractieleider van Vooruit in Sint-Truiden:

Videospeler inladen...

Concreet gaat het in het rapport onder meer over het ontbreken van een zogenoemde programmamanager in het vaccinatiecentrum. Vlaanderen adviseerde om zo'n functie in het leven te roepen. Een programmamanager moest dan onder meer instaan voor het verdelen van overschotten, zodat die bij de juiste groepen terechtkwamen. 

"Bij de oprichting van het vaccinatiecentrum is ervoor gekozen om niet te werken volgens de regels van Vlaanderen. Maar om het op onze eigen manier te doen, zeg maar", zegt Stas. Het was de burgemeester die er volgens Stas zelf voor koos om anders te werken. 

"Daardoor was er geen programmamanager en zijn er veel overschotten à la carte uitgedeeld. Daar heeft de burgemeester dan van gebruik gemaakt om zichzelf en haar eigen entourage te laten vaccineren. Het is dat wat Audit Vlaanderen als een ernstige deontologische fout ziet", aldus Stas. Het rapport verwijst ook naar de voorbeeldfunctie die Heeren heeft als burgemeester, en zegt dat de voortijdige vaccinatie fundamenteel indruiste tegen de vooropgestelde vaccinatiestrategie.

Kan Heeren aanblijven?

Toen de zaak rond Heeren uitbarstte begin mei, besliste de burgemeester zelf om tijdelijk een stap opzij te zetten. Op een gemeenteraad toen erkende ze ook zelf dat ze kandidaat-invallers had doorgegeven voor vaccin-overschotten - ze sprak over zo'n 13 mensen - en dat het onder meer ging over haar zoon en zus. "Het was niet verstandig, ik heb een fout gemaakt", zei ze toen.

Een maand geleden besliste Heeren dan om terug te keren als burgemeester. "De rustperiode die ik op doktersadvies heb genomen, heeft mij goed gedaan en gaf mij de mogelijkheid om alle vragen van Audit Vlaanderen te beantwoorden", zei ze.

Nu is het onderzoek van Audit Vlaanderen dus afgerond, en belandde het rapport op de tafel van de gemeenteraad van Sint-Truiden, de Limburgse gouverneur en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Want er loopt ook nog steeds een tuchtonderzoek. 

Minister Somers moet als tuchtoverste nu beslissen of Heeren nog een boete of sanctie moet krijgen. "We zeggen al in maart dat de burgemeester zwaar over de schreef ging", zegt Gert Stas van oppositiepartij Vooruit. "En dit wordt nu enkel maar bevestigd. Ik vind echt niet dat ze nog de morele geloofwaardigheid heeft om de stad nog te leiden. Ik denk dat het beter is dat ze zelf al zou zeggen dat het duidelijk is dat het voor haar te moeilijk wordt."

Schriftelijke reactie

Na een vraag van VRT NWS laat Veerle Heeren weten dat ze niet inhoudelijk wil reageren op de audit en dat er geen interview  mogelijk is. Wel geeft ze deze schriftelijke reactie, waar ze eraan herinnert dat de inhoud van de audit geheim is:

“Audit Vlaanderen gaf aan de stad mee dat wie een exemplaar van het rapport ontving, dat volgens de wet niet mag verspreiden op straffe van vervolging. Ik ga mij daaraan houden. Wat anderen doen is hun zaak." 

"Ik ben trouwens voor de stad niet de gesprekspartner van Audit Vlaanderen, ook niet voor de organisatie van de voorstelling door Audit Vlaanderen van het rapport op de gemeenteraad. Daarin kom ik totaal niet tussen." 

"Ik hoop dat alle gemeenteraadsleden met de toelichting door Audit Vlaanderen op de gemeenteraad en met een volledig begrip van het rapport een zeer degelijk debat kunnen voeren. Over de wijze waarop dat zal gebeuren, besloten of niet, laat ik volledig aan de gemeenteraad over, zij beslissen in eer en geweten.”

Meest gelezen