imago images/Eibner

Vlaanderen legt zelf strategische voorraad beschermingsmateriaal tegen pandemieën aan

De Vlaamse regering gaat een eigen strategische voorraad beschermingsmateriaal aanleggen, bedoeld voor de Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen. Na het debacle rond het vernietigen van de federale stock mondmaskers, neemt Vlaanderen nu zelf de controle in handen. In geval van een wereldwijde pandemie zou de Vlaamse voorraad voldoende moeten zijn om minstens drie maanden te overbruggen. Ook de zorginstellingen zelf worden verplicht om een noodvoorraad van drie maanden aan te houden.

Grote verontwaardiging in maart 2020, het prille begin van de coronacrisis, toen bleek dat ons land niet over een strategische stock mondmaskers beschikte voor de Belgische zorginstellingen. Nochtans had toenmalig minister van Volksgezondheid Rudy Demotte in 2006 wel een voorraad van 38 miljoen mondmaskers aangelegd, waarmee ons land in de toekomst een pandemie te lijf moest kunnen gaan. 

Maar toen het coronavirus zijn intrede deed, bleef van die voorraad vrijwel niets meer over. De maskers werden vernietigd in 2015 en 2018, op vraag van voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Er werden bovendien geen nieuwe maskers aangekocht. Het resultaat: een groot tekort aan mondmaskers in de zorginstellingen in ons land.

Een eigen, Vlaamse voorraad

Zulke problemen hoopt de Vlaamse regering in de toekomst te vermijden. Daarom werd beslist om nu zelf een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan te leggen. "We hebben aan het begin van deze crisis gezien dat we niet konden rekenen op de stock die er had moeten zijn en daar hebben we onze lessen uit getrokken," klinkt het bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "Het Vlaams Parlement had een aanbeveling geformuleerd in een resolutie dat het noodzakelijk is om een eigen noodstock aan te leggen. Hiermee geven wij nu ook uitvoering aan die vraag."

Aan het begin van de crisis konden we niet rekenen op de stock die er had moeten zijn. Daar hebben we onze lessen uit getrokken

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn (CD&V)

Zowel chirurgische mondmaskers, FFP2-maskers, handschoenen als schorten, bedoeld voor de Vlaamse zorginstellingen,  zullen door de Vlaamse regering worden aangekocht en opgeslagen. Die voorraad, die regelmatig vernieuwd zal worden, moet het mogelijk maken om in geval van een wereldwijde pandemie minstens 3 maanden te overbruggen.

Het beschermingsmateriaal zal fysiek in voorraad worden gehouden. Daar werd expliciet voor gekozen om een te grote afhankelijkheid van externe leveranciers te vermijden. Het voorbije anderhalf jaar konden die hun contractuele verplichten namelijk niet altijd nakomen.

Bovendien worden de ook de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen verplicht om een noodvoorraad aan te leggen. Ook die voorraad zou in totaal 3 maanden moeten kunnen overbruggen. Wanneer de wereld opnieuw geteisterd zou worden door een pandemie, zouden de Vlaamse zorginstellingen dus alvast voor minstens 6 maanden over voldoende beschermingsmateriaal moeten beschikken. 

De Vlaamse regering neemt haar verantwoordelijkheid
Jan Jambon, Vlaams minister-president (N-VA)

"Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid door de nodige voorraden strategische beschermingsmaterialen aan te leggen en de bruikbaarheid ervan permanent te monitoren," zegt Vlaams minister-president Jan Jambon in een persmededeling. "We spelen daarbij op zeker en leveren daarvoor de nodige budgettaire inspanningen, opdat onze werknemers in de Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen voorzien kunnen worden van het noodzakelijke materiaal in tijden van crisis."

Concreet wordt die budgettaire inspanning geraamd op een bedrag van 25 miljoen euro voor de eerstvolgende tien jaar.  15 miljoen daarvan wordt voorbehouden voor het aanleggen van de eigen voorraad van de Vlaamse regering. Voor de noodvoorraad die de zorginstellingen zelf moeten aanleggen, zal daarbovenop een vergoeding worden voorzien van 10 miljoen euro. 

Maar passeert de Vlaming op die manier niet twee keer langs de kassa? Het aanleggen van een strategische stock is namelijk federale bevoegdheid. "In het kader van pandemiebestrijding moet inderdaad een federale noodstock worden aangelegd, niet alleen woonzorgcentra maar bijvoorbeeld ook voor de ziekenhuizen," beaamt minister Beke. "Maar hiermee bouwen we twee extra buffers in. We bouwen een buffer voor onze eigen voorzieningen in en in elke instelling zelf wordt ook een buffer aangelegd waarmee drie maanden overbrugd kunnen worden."

Meest gelezen