Kandidaat-ingenieursstudenten doen het minder goed op ijkingstoetsen, wiskunde blijkt struikelblok 

De kandidaat-burgerlijke ingenieurs hebben het dit jaar op de ijkingstoetsen minder goed gedaan dan andere jaren: maar 37 procent is geslaagd. Ijkingstoetsen testen de voorkennis voor de studie. Ook bij de kandidaten voor de studierichting industriële wetenschappen is maar 37 procent geslaagd op het onderdeel standaard-wiskunde. Mogelijk hebben de scholieren het minder goed gedaan door de corona-situatie. De universiteiten willen de scholieren nu helpen om hun kennis van de wiskunde op peil te brengen.

In totaal hebben dit jaar meer dan 5.000 scholieren meegedaan aan de ijkingstoetsen die georganiseerd werden op 5 juli en 13 augustus. 75 procent van de deelnemers legde een van de verplichte ijkingstoetsen af. Dan gaat het over de ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, diergeneeskunde en industrieel ingenieur. 

Drie keer zoveel kandidaten voor de ijkingstoets industrieel ingenieur

Voor kandidaten die industriële wetenschappen willen studeren was de ijkingstoets voor het eerst verplicht. En dat was te merken in het aantal deelnemers: in vergelijking met vorig jaar waren er dat bijna drie keer zoveel.

Maar hun  resultaten vallen wel tegen. 85 procent van de 1.629 deelnemers bleek wel de minimale basiswiskunde te beheersen. Maar slechts 37 procent slaagde op het onderdeel standaard-wiskunde. Ook de kandidaat burgerlijk ingenieurs deden het minder goed dan andere jaren. Maar 37 procent slaagde op de ijkingstoets. 

Vooral voor gevorderde wiskunde hebben deze scholieren tekorten

Tinne De Laet, verantwoordelijke ijkingstoets KULeuven

"Vooral voor gevorderde wiskunde hebben deze scholieren nog tekorten", zegt Tinne De Laet, die verantwoordelijk is voor de ijkingstoets aan de KULeuven. "Het gaat dan om het echt beheersen van de wiskunde, er creatief mee aan de slag gaan". En daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, legt De Laet uit.

"Het zou kunnen dat de toets een beetje moeilijker was dan vorige jaren of dat de deelnemers dit jaar misschien minder gemotiveerd waren door de corona-omstandigheden om zich serieus voor te bereiden op de toets, of dat de startcompetenties misschien wat achteruit zijn gegaan door het afstandsonderwijs in het secundair onderwijs.

Het zou kunnen dat de deelnemers dit jaar misschien minder gemotiveerd waren om zich voor te bereiden op de toets door de corona-omstandigheden

De universiteiten willen de scholieren nu helpen met het bijspijkeren van hun wiskundekennis zodat ze toch nog hun studierichting op een goeie manier kunnen aanvatten. En dat doen we op verschillende manieren, zegt De Laet. 

“Er zijn de zomercursussen die aangeboden worden, en ook online-modules die op eigen tempo kunnen worden doorlopen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook individuele feedbackgesprekken en bij de start van het academiejaar gaan de opleidingen ook zelf aan de slag met de nieuwe studiekiezer zodat iedereen toch een sterke start kan nemen in de opleiding." 

Meest gelezen