Alle leslokalen HOGENT voorzien van CO₂-meter: “Ventilatie is een blijver”

De HOGENT voorziet dit academiejaar alle les – en vergaderlokalen van CO₂-meettoestellen om zo de lessen zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Alleen als de meettoestellen de alarmdrempel aangeven, moeten de studenten een mondmasker opzetten.  “Goede ventilatie en luchtkwaliteit zijn essentieel als je de verspreiding van ziektekiemen wil indijken”, zegt preventieadviseur bij de HOGENT Siegfried Struyvelt.

De onderwijskoepel besliste op 20 augustus om op de universiteiten en hogescholen weer voltijds contactonderwijs toe te laten. 

De HOGENT heeft zich daarop al sinds januari voorbereid met CO₂-meettoestellen. Ze installeerde in 70 leslokalen een toestel dat naast CO₂ ook luchtvochtigheid en temperatuur meet. Intussen zijn daar al vijftig extra meettoestellen bij gekomen. “De pandemie heeft het belang ervan extra in de verf gezet, terwijl daar in het verleden niet altijd voldoende aandacht aan besteed werd”, schetst Siegfried Struyvelt. “Vroeger werd ventilatie al eens als een luxeprobleem beschouwd. Intussen is het zeer duidelijk dat ventilatie en luchtkwaliteit niet alleen een rol spelen voor mogelijke besmettingen, maar ook een impact hebben op leerprestaties, de aandachtscurve en het algemeen welbevinden van de studenten en docenten. Luchtkwaliteit past in die bredere benadering van onderwijsinfrastructuur, waarbij ook onder meer licht en kleur een rol spelen.”

Accurater ingrijpen

Daarom gaat de HOGENT nog een stap verder en zal ieder les – en vergaderlokaal een CO₂-meettoestel krijgen. Op die manier zullen er ruim 300 toestellen in de gebouwen van de Hogent hangen. Een serieuze investering zo blijkt. “Maar het is een investering in de toekomst.” De gegevens van die meettoestellen gaan naar een centraal platform waar de preventiedienst en de dienst Facilitair Beheer alles permanent opvolgen. “Ze stellen ons onder meer in staat om veel accurater in te grijpen. Zo kan er, als blijkt dat in een bepaald leslokaal de luchtkwaliteit sterk achteruitgaat, beslist worden om een pauze in te lassen. Na een uur les voorzien we sowieso in een ventilatiepauze van 10 minuten”, gaat de preventieadviseur verder.

Het is duidelijk dat ventilatie en luchtkwaliteit niet alleen een rol spelen bij besmettingen, maar ook een impact hebben op de leerprestaties

preventieadviseur bij de HOGENT Siegfried Struyvelt

40 kubieke meter verse lucht

Zo berekende de HOGENT dat elke student per uur 40 kubieke meter verse lucht nodig heeft om de grenswaarden van een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. “Zoveel lucht moet er dus minimaal gefilterd en ververst worden”, schetst Siegfried Struyvelt. In de meeste leslokalen kan dat door vensters open te zetten, al spelen ook daar nog heel wat variabelen zoals weersomstandigheden, buitentemperatuur en windrichting een rol. Duidelijke meetgegevens die via de CO2-toestellen verzameld worden, helpen hier om adequaat in te grijpen.

Als de ramen en deuren tijdens proeven in labo's bijvoorbeeld niet geopend kunnen worden, voorziet HOGENT ruimteluchtreinigers die micro-organismen opvangen en de gefilterde lucht terug in het lokaal blazen.

Meest gelezen