Culiseta longiareolata
Wikipedia

Nieuwe exotische steekmug duikt op in ons land: niet gevaarlijk voor de mens, wel voor vogels

Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen hebben voor het eerst in ons land de Culiseta longiareolata aangetroffen. Dat is een exotische steekmug die gelukkig niet gevaarlijk is voor de mens, maar wel ziektes kan overdragen op vogels.

Het oorspronkelijke leefgebied van de Culiseta longiareolata strekt zich uit van de Azoren (Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan) tot Centraal-Azië. Maar in de afgelopen tien jaar werd ze ook meer en meer waargenomen in West-  en Midden-Europa, onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland en Luxemburg. Dat onderzoekers van het ITG de steekmug nu ook hebben aangetroffen in België, is dan ook niet zo verwonderlijk.  

Voorkeur voor vogelbloed

Exotische steekmuggen roepen doembeelden op van allerlei tropische ziektes, zoals dengue en malaria. Muggen kunnen namelijk drager zijn van virussen en parasieten. Maar volgens entomologe Isra Deblauwe van het ITG hoeven we geen schrik te hebben van de  Culiseta longiareolata: "De kans dat deze mug ons steekt is klein want het diertje heeft een voorkeur voor vogels. Het risico op ziekte-overdracht is dus heel laag."

De kans dat de mug ons steekt is klein want het diertje heeft een voorkeur voor vogels

Isra Deblauwe, entomologe ITG

Voor vogels kan een steek van de Culiseta longiareolata dodelijk zijn.  Het diertje kan immers het westnijlvirus overdragen. Dat is een virus waar vooral vogels gevoelig voor zijn. " 

Klimaatopwarming

Dat de Culisata longiareolata in onze contreien opduikt is allicht het gevolg van de klimaatopwarming. Exotische muggen hebben behoefte aan warme temperaturen. Omdat onze winters milder worden en de zomers warmer, kunnen deze diertjes ook hier gedijen. Zo is eerder ook de tijgermug bij ons al waargenomen. 

Ook de globalisering maakt het voor exotische muggen makkelijk om bij ons te geraken. "Mensen reizen op één dag van de ene kant van de wereld naar de andere en brengen soms ongenode gasten mee, zoals virussen en insecten", zegt Anna Schneider, onderzoeksassistente bij de afdeling Entomologie van het ITG. 

Samen met haar collega's volgt Scheider de verspreiding van exotische muggen in ons land op. Dat gebeurt in het kader van het MEMO-project ("Monitoring van Exotische Steekmuggen in België"), waarin het ITG onder meer samenwerkt met de verschillende overheden in ons land. Die worden van elke vondst van exotische steekmuggen onmiddellijk op de hoogte gebracht, zodat ze indien nodig snel kunnen overgaan tot bestrijding.  

Meest gelezen