radio 2

Valse start: 400 Vlaamse scholen hebben op 1 september geen handboeken

Zowat 400 basisscholen moeten aan het schooljaar beginnen zonder handboeken. Er zijn logistieke problemen bij de Nederlandse leverancier, Cloudwise, die de bestellingen vanaf dit schooljaar overneemt van Standaard Boekhandel. 

Zowat 350 tot  400 basisscholen zullen het komende schooljaar wellicht zonder handboeken moeten beginnen.  Het Nederlandse Cloudwise, dat de handboeken moet leveren, heeft problemen met de leveringen.  Cloudwise neemt die taak vanaf dit schooljaar over van Standaard Boekhandel.  Er is sprake van “data- en overnameproblemen”. 

Een van de scholen die geen leerboeken dreigt te hebben bij  de schoolstart is de stedelijke basisschool van Denderwindeke.  "Cloudwise had ons nochtans  beloofd om de boeken begin juli te leveren. Dat werd dan uitgesteld naar 17 augustus . Maar zelfs die uitgestelde levering is nog niet aangekomen", zegt directeur Jeroen Cooman. 

Voor de scholen is een start zonder de nodige leer- en invulboeken  vervelend. "Heel waarschijnlijk kunnen wij zaken van de uitgeverij zelf online vinden,  maar al die teksten en invulbladen moeten dan nog afgedrukt en gekopieerd worden: een tijdrovend en duur werk voor de scholen.

"De vertraging is helaas te wijten aan onze logistieke partner en onderaannemer die instaat voor de ontvangst, verwerking en levering van alle schoolboeken van verschillende uitgeverijen", zegt Cloudwise-directeur Philip Vermeylen. "We doen er alles aan om onze partner meer middelen en mankracht te doen inzetten. Als dat nodig blijkt, via gerechtelijke weg.” Cloudwise zegt aan een oplossing te werken en  - indien nodig - te willen opdraaien voor de print- en kopieerkosten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de koepel van het katholiek onderwijs is misnoegd: "Het is een zeer vervelende en onaanvaardbare situatie voor onze scholen. Ondanks beloftes kan het bedrijf niet aan de eisen van de overgenomen raamovereenkomst van Standaard Boekhandel voldoen. Dat is uiteraard een ernstig probleem, dat een verdere samenwerking moeilijk maakt", zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez.

Meest gelezen